Hoci stále platí neverejné slávenie bohoslužieb, na základe čiastočného uvoľnenia opatrení je možný voľnejší prístup k individuálnemu vysluhovaniu sviatostí a svätenín.

Sv. spoveď si treba dohodnúť s kňazom (0905 377 711).

Sv. prijímanie budeme podávať aj na základe inštrukcií Arcibiskupského úradu v tomto čase:

  • Veľký piatok: hneď po skončení obradov od 16.30 do 19.00
  • Biela sobota: sv. prijímanie sa v ten deň podáva iba chorým formou viatika. Ostatným ho môžeme podať po skončení obradov Veľkonočnej vigílie, ktorá začína o 19.30 (končí krátko po 21.30).
  • Veľkonočná nedeľa: od 8.00 do 9.00 a popoludní od 15.00 do 18.00
  • Veľkonočný pondelok: od 8.00 do 9.00 a večer od 17.00 do 18.00

Požehnanie veľkonočných pokrmov: na Veľkonočnú nedeľu o 8.00 do 9.00.

Individuálna modlitba, uctenie Kríža a adorácia: Boží hrob  – na Veľký piatok od 16.30 do 19.00 a na Bielu sobotu od 9.00 do 19.00. Kríž si v tomto období karanténnych opatrení neuctievame bozkom alebo dotykom, ale úctivým úklonom. Na Veľkonočnú nedeľu bude vystavená Najsv. Sviatosť Oltárna k poklone od 15.00 do 18.00.

 

 

Sv. spoveď , sv. prijímanie a požehnanie veľkonočných pokrmov (aktualizácia – 2.4.2021)