Dňa 19.3.2014 (sv. Jozef, patrón otcov, tesárov, robotníkov, ekonómov, prokurátorov, zomierajúcich) nás navštívilo niekoľko mužov zo Šamorína, ktorí sú zapojení do modlitieb otcov. Príjemný spoločný večer vyústil do spoločného rozhodnutia založiť aj v našej farnosti podobnú skupinu. Dúfame, že raz budeme môcť podobne povzbudiť aj my nejakú ďalšiu farnosť.

Charakteristika: Stretnutia sú určené pre mužov, fyzických i duchovných otcov, ktorí sa chcú spolu modliť a pomáhať si. Stretnutia prebiehajú v malých spoločenstvách od 2 do 8 mužov. Náplňou stretnutí je modlitba, čítanie sv. Písma a zdieľanie.

Frekvencia stretnutí: Skupiny Modlitieb otcov sa stretávajú pravidelne v spoločenských priestoroch farnosti (Bernolákova 26) každý štvrtok o 19:00, aby sa modlili za svoje rodiny a za všetkých otcov.