Kristus pomáha človeku zvládnuť chorobu, starobu i smrť, ktoré sú účasťou na jeho kríži. Pomazaním chorých a modlitbou Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba ich povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu. Chorý sa spája vo sviatosti s Kristovým utrpením, prijíma milosť, posilu, pokoj, odvahu, neraz stratené zdravie. Treba objaviť zmysel utrpenia, odovzdať sa do Božej vôle. Choroba a utrpenie podrobujú človeka skúške, skusuje svoju bezmocnosť, obmedzenosť, konečnosť, tuší smrť. Môže viesť k úzkosti, dokonca zúfalstvu alebo vzbure proti Bohu. Ale môže tiež človeka urobiť zrelším, privádza ho k hľadaniu Boha, návratu k nemu, k službe Bohu, k posväteniu, k ceste svätosti.

Pomazanie chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života, preto je vhodný čas na jej prijatie isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti. (por. KKC 1514) Z týchto dôvodov možno o sviatosť pomazania chorých možno požiadať individuálne na farskom úrade alebo v sakristii kostola.

 

DUCHOVNÁ SLUŽBA V NEMOCNICIACH

Pre chorých, hospitalizovaných v nemocniciach, volajte kňaza určeného na duchovnú službu v nemocniciach. Pre ľahší kontakt ponúkame zoznam telefónnych čísiel na jednotlivé nemocnice na Slovensku:

Slovensko Duchovná služba v nemocniciach

Bratislavská arcidiecéza Duchovná služba v BA