Tlačivo na poukázanie 2-3% pre Združenie záchrany kultúrnych pamiatok  – Tlačivo 2-3% – aktualizované za rok 2020


DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

15.1.2021- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2021

15.2.2021 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov, ak ste pracovali ako dobrovoľník aspoň 40 hodín).

31.03.2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) – možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie