ŽIVOT 

Svätá Anna a svätý Joachim sú rodičia Panny Márie. Túto informáciu sa dozvedáme zo starobylej kresťanskej literatúry. Žili spravodlivým a nábožným spôsobom života.  Joachim spolu s Annou výťažok pastierskeho zamestnania rozdeľovali vždy na tri diely, a to na obeť chrámu, chudobným a posledný diel, užívali na vlastné potreby. Nikdy netrpeli nedostatkom. Anna pochádzala z kňazskej rodiny z Betlehema. Od 4. storočia dodnes sa ukazuje pri Ovčom rybníku v Jeruzaleme miesto, kde stál dom Anny a Joachima. Súčasne na tom mieste stojí v poradí tretí kostol; v stredoveku ho vybudovali križiaci.

Anna a Joachim boli bezdetní. Stretávali sa preto s pohŕdaním zo strany okolia. Aj napriek tejto skúške nestratili dôveru k  Božím zámerom.  Po 40-ročnom manželstve sa Joachim v pokročilom veku vydal na púšť, kde sa 40 dní a nocí modlil a postil, pričom vrúcne prosil o potomstvo. Anna zasa prosila Boha vo svojom dome, aby z nej bol odňatý znak neplodnosti. Napokon boli vypočutí. Anjel im predpovedal, že sa im narodí dieťa. Keď sa narodila Mária, aby splnili predtým zložený sľub, odviedli svoje jediné dieťa do služby do svätyne. Svätá Anna je obľúbenou patrónkou mnohých farností; uctievajú si ju predovšetkým rodiace ženy, matky, vdovy. Spolu so svätým Joachimom sú patrónmi manželov.

IKONOGRAFIA

Podľa kresťanskej ikonografie býva svätá Anna zobrazovaná v dlhých šatách, s hlavou zahalenou závojom. K jej atribútom patria kniha ako symbol učenosti a múdrosti (pomerne časté zobrazenie ako svätá Anna vyučuje mladú Máriu) alebo ľalia ako odkaz na nepoškvrnenosť Panny Márie. Zvláštnym ikonografickým typom je Svätá Anna samotretia (zobrazenie spolu s Pannou Máriou a Ježišom).

 Svätý Joachim je zobrazený ako starší, bradatý muž v dlhom odeve alebo v plášti. Jeho atribútmi sú anjeli, Dieťa Ježiš v náručí, dva holuby na dlani, na zatvorenej knihe alebo v malom košíku, jahňa pri nohách, palica, pastierska palica, kniha, zvitok.

ÚCTA K SVÄTEJ ANNE

O mimoriadnej obľúbenosti tejto svätice svedčí nepreberné množstvo umeleckých diel s námetom svätej Anny a jej rodiny. Prvé spodobnenia svätej Anny nachádzame na freskách v ranokresťanských kostolíkoch z 8. – 10. storočia. Takmer všetci velikáni výtvarného umenia neskorších období zanechali diela s námetom svätej Anny; v drvivej väčšine ide o diela, ktoré zachytávajú tri postavy Svätej rodiny (okrem svätej Anny Pannu Máriu a malého Ježiša odtiaľ pomenovanieSvätá Anna samotretia). Ich autormi sú majstri výtvarného umenia takmer všetkých výtvarných epoch a štýlov – Giotto, Jacopo Pontormo, Leonardo, Agnolo Bronzino, Caravaggio, Peter Paul Rubens, Albrecht Dürer a ďalší.

Svätej Anne je zasvätených viacero sakrálnych stavieb, jednými z najznámejších sú vatikánsky Kostol svätej Anny a jeruzalemská Bazilika svätej Anny. Meno svätej Anny nesie jedna z vatikánskych mestských brán. Na Slovensku je veľa kostolov a farností zasvätených sv. Anne. Napr. Sušany, Oravská Lesná, Vavrečka, Medvedzie, Oravice, Zemianska Dedina (filiálka farnosti Nižná), Veľký Grob, Vranov nad Topľou – Čemerné, Štefultov a ďalšie. Za pozornosť stojí pozrieť si unikát, asi 500 ročný obraz- Rožňavskú Meterciu, ktorá priťahuje stovky turistov. Rožňavská Metercia

 

MODLITBA

So srdcom plným úprimnej úcty, skláňam sa pred Tebou, slávna svätá Anna. Teba si Boh vyvolil a obľúbil a pre svoje mimoriadne cnosti si sa stala hodná výsostnej Božej milosti: porodiť Sprostredkovateľku všetkých milostí, Požehnanú medzi ženami, Matku vteleného Slova, Presvätú Pannu Máriu. Pre túto vysokú priazeň, prijmi ma láskavo, ľútostivá svätá Anna, medzi svojich opravdivých ctiteľov. Tvojím ctiteľom chcem byť teraz a ním chcem ostať po celý svoj život.

Obklop ma mocnou ochranou a vypros mi u Boha milosť nasledovať ťa v cnostiach, ktoré boli krásou a ozdobou Tvojho života. Daj mi spoznať moje hriechy a oplakávať ich horkými slzami. Vypros mi naozaj živú lásku k Ježišovi a Márii, ako aj verné a stále plnenie mojich povinností. Zachráň ma v živote od každého nebezpečenstva a buď pri mne v hodine smrti, aby som prišiel do neba a tam s Tebou, prešťastná matka svätá Anna, chválil Božie Slovo, ktoré sa stalo človekom v živote Tvojej prečistej dcéry Panny Márie. Amen.