Mamičky so svojimi deťmi trávia spolu jedno doobedie v týždni, pričom stretnutie je animované vždy jednou z nich. Je tu priestor pre vzájomné zdieľanie, výmenu názorov a skúseností pri výchove v rodine, modlitbu, u detí sa budujú prvé kamarátstva, rozvíjajú si svoje schopnosti, kreativitu, hrubú a jemnú motoriku. Stretnutia sú každú stredu v čase od 9:00-11:00 v spoločenských priestoroch pastoračného centra (tzv. „Domček“).

Adresa: Bernolákova 26, Bernolákovo

Kontaktná osoba: Betka Balažovičová

Tel.: 0902 138 320

Email: mamyadeti@googlegroups.com