POSILA NA CESTE

„Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé“ (Ž 145, 15 – 16).

Prorok Eliáš utekal pred kráľovnou Jezabel, ktorá mu chcela siahnuť na život. Bol úplne bez odvahy „Už nevládzem, Pane!“  „Vezmi si môj život…“ takto z jeho úst zaznievala modlitba. Chcel zachrániť Izraelský národ a teraz je na konci so silami. Boh však  posiela anjela, aby živil Eliáša a dal mu silu na dlhú cestu po púšti (1 Kr 19, 1 – 13).

Boh veľmi rád používa jedlo, aby sme ho spoznali. Kto sa s ním stretne pri  „večeri“, odchádza premenený, inšpirovaný a osviežený.  Ježiš nás pri svätej omši pozýva k svojmu stolu, aby nás mohol osviežiť, dať nám novú nádej a nasýtiť nás chlebom anjelov.

Boh nám chce pomáhať tak, ako posilnil proroka Eliáša. Túži nám pozdvihnúť ducha, premeniť nás a vyslať do sveta ako svojich vyslancov. My však niekedy nevidíme nijakú nádej. Prichádzame na svätú omšu, no veľmi neočakávame nejakú zmenu. Občas prichádzajú otázky, či nie sme sami na bolestné a ťažké životné situácie.

Anjel však zobudil Eliáša a povedal mu: „Vstaň a jedz, lebo máš pred sebou ešte dlhú cestu!“ (1 Kr 19, 7). Napriek pocitom sklamania a zúfalstvu Eliáš poslúchol anjela- vstal a jedol. Pripravené jedlo  ho posilnilo a naplnilo novou odvahou. Dalo mu silu pre životnú cestu – cestu, ktorá sa skončí naplnením jeho poslania a blízkym stretnutím sa s Bohom (1 Kr 19, 9 – 13).

Počas svätej omše môžeme v sebe rozvíjať naše dary a prijímať chlieb, ktorý potrebujeme na cestu.  Môžeme tak opäť prežívať nádej, ktorou bol posilnený Eliáš. Každú svätú omšu môžeme sláviť ako čas, keď odmietame zúfalstvo a znova potvrdzujeme, že veríme Ježišovým prisľúbeniam a posilňujeme s ním jednotu.

Povzbudiť sa môžme aj výrokmi niekoľkých svätých o Eucharistii: Výroky

PODMIENKY PRIJATIA EUCHARISTIE

Sviatosť Eucharistie (sv. prijímanie) sa vysluhuje denne počas sv. omše.  Imobilným farníkom túto sviatosť vysluhujeme na požiadanie u nich doma na prvý piatok v mesiaci. V prípade potreby aj v inom čase podľa individuálnej dohody.

Podmienky prijatia sviatosti:

  1. Byť v posväcujúcej milosti (po sv. spovedi)
  2. Dodržať hodinový Eucharistický pôst (výnimkou je voda a lieky)
  3. Prijímať Eucharistiu s úmyslom, že prijímam samotného Boha (nejdeme na “oblátku”)
  4. Tvoriť jednotu so spoločenstvom (katolík)

Denne môžeme prijať Eucharistiu maximálne 2x, pričom prvýkrát môžeme hocikedy, keď spĺňame uvedené podmienky. Pokiaľ ale chceme ten istý deň prijímať Pána Ježiša druhýkrát, pridáva sa ďalšia podmienka – byť od začiatku na sv. omši, počas ktorej chcem prijímať.

Stránka o príprave detí k prijatiu Eucharistie – Príprava detí na Prvé sväté prijímanie

 

DUCHOVNÁ SLUŽBA V NEMOCNICIACH

Pre chorých, hospitalizovaných v nemocniciach, volajte kňaza určeného na duchovnú službu v nemocniciach. Pre ľahší kontakt ponúkame zoznam telefónnych čísiel na jednotlivé nemocnice:

Bratislavská arcidiecéza Duchovná služba v BA

Slovensko Duchovná služba v nemocniciach