Kňazi pôsobiaci vo farnosti Bernolákovo

Obdobie pôsobenia Meno kňaza
1562… Casparus
1647 – 1648 … Juraj Harczay ⊕
1663 – 1668 Ján Tölgyessy
1668 – 1685 Pavol Osacz
1685 – 1686 Juraj Makay
1687 – 1689 Michal Mérey
1690 – 1692 Ján Fülöp
1692 – 1706 Pavol Ignác Szalay
1706 – 1708 Pavol Pyber
1707 – 1710 Pavol Bartakovič
1710 – 1713 Jozef Adam Jozefovič
1713 – 1715 Štefan František Péterffy
1715 – 1731 Adam Urbánek
1731 Gariel Bošáni
1731 – 1732 Jozef Lendvai
1732 – 1738 Michal Slezák
1738 – 1762 … Pavol Motzer  ⊕
1763 – 1769 František Ujházy
1770 – 1773 … Anton Radič SJ ⊕
1773 – 1781 Matej Láb
1779 – 1794 … Ján Steinhübel  ⊕
1787 – 1791 Anton Bernolák
1795 – 1842 … Anton Baník  ⊕
1842 – 1844 … Ján Režny  ⊕
1844 – 1871 … Anton Vörös ⊕
1871 – 1893 Alojz Markovič
1893 – 1933 … Július Szörényi ⊕
1933 – 1938 Ján Hudec
1938 – 1939 Július Hollos
1939 – 1944… Ján Diermek  ⊕
1944 Valentín Vilkovský – vojenský duchovný
1944 Štefan Dekan – ex. Ivanka pri Dunaji
1944 – 1951 Ján Sprušanský
1951 – 1953 Július Foltán
1953 – 1962 Anton Mikulka
1962 – 1966 Ladislav Dorušák
1966 – 1996 … Hubert Orthofer  ⊕
1993 – 2001 Jozef Krupa
2001 – 2008 Jozef Mišík
2008 – 2016 Juraj Kormúth
2016 – Branislav Čaniga

⊕… – zomrel počas pôsobenia v Bernolákove

 

Kňazské hroby:

Alojz Markovič

Július Szörényi

Ján Diermek

Valentín Vilkovský

Marek Peter Kolarovič , OP

Hubert Orthofer