PREHĽAD SLÁVENÍ

 POSVÄTNÉHO TROJDNIA A VEĽKEJ NOCI:

/individuálna sv. spoveď a sv. prijímanie  – kontakt na kňaza: 0905 377 711/

 

 • Zelený štvrtok:
 • 9.30 – omša svätenia olejov v katedrálnom Dóme sv. Martina (neverejná – cez TV Lux)
 • 18.00sv. omša v kostole (neverejná – cez You Tube)
 • individuálna poklona – Getsemany – od 19.00 do 20.00

 

 • Veľký piatok:
 • deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitých pokrmov! (odporúča sa zachovať až do Veľkonočnej vigílie)
 • 15.00 – veľkopiatkové obrady v kostole (neverejné – cez You Tube)
 • poklona Sv. Krížu od 16.30 do 18.00
 • Krížová cesta a začiatok novény k Božiemu milosrdenstvu – len súkromne

 

 • Biela sobota:

– 9.00 – 19.00 – individuálna poklona – Boží hrob:  zapísať sa v predsieni na polhodinové adorácie

19.30 – začiatok Veľkonočnej vigílie (neverejná cez You Tube  – bez procesie Vzkriesenia)

 

 • Veľkonočná nedeľa: omša neverejná cez You Tube o 10.30.
Prehľad veľkonočných liturgických slávení