PRIHLÁŠKA PRE DETI

Spolu s deťmi sa počas roka pripravujeme na prijatie Eucharistie. Stretávame sa na hodinách Náboženskej výchovy. Najvzácnejšieho Hosťa spoznávame aj cez spoločenstvo viery a slávenie liturgie. Počas školského roka sa stretávame vo farských priestoroch v stredy od 16:45-18:45 hod

Bližšie informácie a prihlášku ponúkame na stiahnutie: Prihláška 

 

DEVÄŤ PRVÝCH PIATKOV

Prvé sväté prijímanie sa, žiaľ, pre niektoré deti stáva zároveň posledným. Samotné deti  sú v deň prvého svätého prijímania možno aj rozhodnuté k vernosti a k obnove krstného sľubu pristupujú naozaj vážne, ak ostanú bez podpory rodiny, zriedkavo vytrvajú.

Povzbudzujeme rodiny prvoprijímajúcich využiť príležitosť, spoločne s deťmi vykonať pobožnosť deviatich prvých piatkov s prijatím Eucharistie a predchádzajúcou sviatosťou zmierenia. Napomôže to dobrému duchovnému návyku – pravidelnému očisťovaniu srdca a nasycovaniu duše.

DVANÁSŤ PRISĽÚBENÍ

Dvanásť veľkých prisľúbení dal Ježiš tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe príjmu Eucharistiu na prvý piatok v mesiaci. Najväčším prisľúbením je, že v hodine smrti bude Ježiš pri tom, kto si  pobožnosť dobre vykoná aspoň raz v živote. Ak prerušíme deväťmesačnú pobožnosť, je lepšie začať ju odznova. Nakoľko sme slabí ľudia a nemáme istotu, či sme podmienky naozaj verne zachovali, možno si túto pobožnosť vykonať v živote aj viackrát. Počet deväť nie je nijakou mágiou, ale umožňuje, aby sa niekto naučil verne pristupovať k sv. prijímaniu počas dlhšieho obdobia a takto sa stal lepšie disponovaným prijať väčšie milosti a duchovné dary.

Ctitelia Božského Srdca dosiahnu:

 • všetky milosti potrebné ich stavu
 • pokoj v rodinách
 • potechu vo všetkých protivenstvách
 • ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti
 • požehnanie na všetky podujatia
 • žriedlo a nekonečné more milosrdenstva v Božskom Srdci pre hriešnikov
 • horlivosť vlažným dušiam horlivým dušiam pokrok v dokonalosti
 • požehnanie domov, v ktorých uctievajú obraz Božského Srdca
 • kňazom milosť pri práci na spáse duší
 • tým, čo rozširujú pobožnosť Božského Srdca, istotu, že budú zapísaní v samotnom Srdci Ježišovom
 • Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti ani bez prijatia sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočiskom v hodine smrti.

Podmienky :

 • ísť na prvý piatok na sv. prijímanie a obetovať ho na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo
 • ísť na sv. spoveď v niektorý deň pred prvým piatkom (alebo priamo na prvý piatok) a obetovať ju na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo
 • pomodliť sa na prvý piatok na úmysel Svätého Otca
 • celý deň sa snažiť vyhnúť hriechu aj všednému (ľahkému),
 • vo všetkom mať úmysel obetovať celý svoj deň na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo