Bohoslužby v období postupného uvoľňovania reštrikcií náboženského života na Slovensku:

Od pondelka 19.apríla sú sv. omše dovolené zatiaľ pri dodržaní pravidla 1 osoba / m² – v našom kostole môže byť 25 ľudí (vstup s respirátorom, testy nie sú vyžadované). Vždy dajme prednosť tým, ktorí majú mať odslúžený omšový úmysel. Sv. omše vo všedné dni budú v obvyklom  čase  (pondelok  – piatok  o 18.00, sobota o 8.00), v nedeľu budú prvé dve sv. omše o 7.30 a 9.00 v kostole (najmä pre seniorov) a sv. omša o 10.30 v areáli kaplnky sv. Anny (v prípade nepriaznivého počasia v kostole). Tým, ktorí by sa nedostali do kostola, dostanú aspoň sv. prijímanie pred začiatkom bohoslužby. Za tejto situácie ešte stále platí dišpenz od povinnej osobnej účasti. Sv. spoveď od 19.4.: pondelok  – piatok: 30 minút pred večernou sv. omšou, v sobotu: 15 minút pred rannou sv. omšou.

POSTUPNÉ OBNOVENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB