Kaplnka sv. Anny sa nachádza v parku Eszterházyovského kaštieľa v Bernolákove. Bola postavená v rokoch 1727-1728 v severozápadnej časti parku vybudovanom pri kaštieli Eszterházyovcov. Staviteľom kaplnky sa stal Franz Portenhauser, majster cechu murárov a kamenárov v Bratislave.

Kaplnka je zariadená barokovým mobiliárom, zachovaným až do súčasnosti. Hlavný oltár z roku 1731 je dielom sochára Andreasa Huettnera, ktorý medzi rokmi 1728-1738 vytvoril viacero diel pre rodinu Eszterházyovcov. Tomuto sochárovi je pripisované aj autorstvo skulptúry nad vstupným portálom do kaplnky.

Samotná kaplnka je baroková stavba s obdĺžnikovým presbytériom, ktorý je zaklenutý pruskou klenbou.  Celá loď je krytá kupolou. Fasáda je členená nárožnými pilastrami s rímsovou hlavicou.

Kaplnka v súčasnosti slúži na cirkevné obrady.