• Karanténne opatrenia od 1.1. do odvolania (aktualizované 21.3.): verejné bohoslužby sú stále zrušené bez výnimky. Omšové úmysly sú odslúžené v tie dni, na ktoré boli nahlásené. Predsieň kostola – otvorená pre súkromnú modlitbu vo všedné dni od 9.00 do 18.00 a v nedeľu od 12.00 do 18.00. Sviatostné zaopatrenie vážne chorých a zomierajúcich je možné v ktoromkoľvek čase.
  • Rozšírený čas na modlitbu pred Veľkým týždňom: Interiér kostola otvorený k súkromnej krátkodobej modlitbe: dnes od 16.00 do 18.00, v pondelok – štvrtok od 17.00 do 18.00. v piatok od 15.30 do 17.30, v sobotu ráno od 9.00 do 10.00 a na Kvetnú nedeľu od 15.30 do 18.00.
  • Sv. prijímanie a spoveď k Veľkej noci: individuálne na základe  dohovoru s kňazom (mobil: 0905 377 711). Povzbudzujeme najmä mladé rodiny, deti a mládež, aby sa takto pripravili k Sviatkom. Ak si to okolnosti vyžadujú  a počasie dovolí, individuálne budem spovedať aj vonku.
  • Spovedanie chorých a imobilných farníkov: na základe dohody s kňazom (0905 377 711).
  • Katolícke noviny: opäť k odberu v kostole na obvyklom mieste.
  • Bohoslužby z nášho kostola cez internet: v čase Pôstu streamujeme nedeľné sv. omše o 10.30 a v piatky pobožnosť Krížovej cesty o 17.30  a následne sv. omšu o 18.00 (Facebook, YouTube).
  • Priamy prenos bohoslužby: omša v sobotu 27.3. o 18.00 bude z nášho kostola vysielaná na STV 3.
Streamované bohoslužby a zmena času v otvorení kostola /aktualizácia 21.3.2021//