DN 2014
Koledníci 2014

Blíži sa obdobie Vianoc a s ním aj 21. ročník celoslovenskej koledníckej akcie detí a mladých s názvom DOBRÁ NOVINA

O tom, že sa v našej farnosti stala veľmi obľúbenou, svedčí aj fakt, že tento rok sme sa rozhodli zapojiť už po 14. krát. Od roku 2002 sa v koledníckych skupinkách vystriedali viacerí animátori a koledníci, avšak nadšenie z tohto projektu a chuť v ňom pokračovať sa nevytratila. Dokonca sa z niektorých malých koledníkov medzičasom stali veľkí pomocníci a animátori.

 

Keď som sa tak zamýšľala nad otázkou, prečo mám toľké roky silu byť súčasťou Dobrej noviny v našej farnosti, uvedomila som si, že slovom, ktoré to najviac vystihuje, je RADOSŤ. Radosť, ktorú pozorujem vo viacerých podobách:

Radosť detí, ktoré sa cítia výnimočne, pretože aj oni môžu tvoriť skupinku s „velkáčmi“, alebo tých, ktoré netrpezlivo čakajú za oknom, kým sa ozve zvonček a spev koledníkov.

Radosť nás animátorov, ktorí chceme pracovať s deťmi a snažíme sa zapájať ich do spoločenstva.

Radosť rodičov a starých rodičov, ktorí s hrdosťou sledujú svoje deti a vnúčatá pri vinšovaní a spievaní, ale aj radosť starších či osamelých, ktorí možno sami nežijú v ľahkých podmienkach, avšak vždy nám spolu s dverami otvoria aj svoje srdcia a niekedy si s dojatím spomenú na časy, kedy aj oni chodili koledovať.

DN004
Koledníci 2013

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ (Bl. Matka Tereza)

Koledovanie v rámci Dobrej noviny je spojené s finančnou zbierkou pre rôzne dlhodobé projekty v oblasti vzdelávania, zdravotníctva aj zabezpečovania základných ľudských potrieb v afrických krajinách. Avšak verím, že pre naše farské spoločenstvo je rovnako dôležité práve prežívanie už spomínanej radosti, ktorá určite nie je výsledkom nášho vlastného úsilia, ale zázraku odohrávajúceho sa v jasličkách a pôsobenia Ducha Svätého v nás. Navyše sa ako spoločenstvo učíme slúžiť, nezištne pomáhať a myslieť na tých, ktorých podmienky pre život sa zďaleka nevyrovnajú tým našim.   

Koledníci 2010
Koledníci 2010

Ak máte záujem stať sa aspoň na chvíľu súčasťou Dobrej noviny a v nedeľu 27. decembra 2015 popoludní prijať koledníkov vo svojom domove, môžete sa zapísať na pripravený zoznam, ktorý v našom kostole nájdete na stolíku s novinami alebo pri východe zo sakristie.

Taktiež ak by sa u vás doma našiel nejaký nádejný koledník, nech príde aj na predkolednícke stretko v sobotu 19. decembra 2015 od 9:00-11:30 hod do pastoračného centra „Domček“ (vedľa farského úradu), kde si precvičíme koledy a deti sa naučia niečo nové o Dobrej novine a jej význame.

a

O histórii, projektoch, dobrovoľníckej činnosti a možnostiach podpory Dobrej noviny si môžete podrobnejšie prečítať aj na oficiálnej stránke www.dobranovina.sk

 

Prinášame Dobrú novinu