Pod týmto názvom sa v našej farnosti rozbehla iniciatíva prečítať  za jeden rok celé Sväté písmo. Inšpirovali sa aktivitou, ktorá prebiehala od roku 2013 v Brnenskej diecéze. Začiatok roka je vhodná príležitosť  pridať sa k tejto iniciatíve.

Dobrou pomôckou je tabuľka s rozpisom čítaní na jednotlivé dni. Tabuľka je pôvodne zostavená na obdobie dvoch rokov. TU

Využiť môžeme aj ponuku rôznych aplikácii, ktoré nám ľahko vyhľadajú príslušný text. TU

Ak by ste zistili, že s čítaním Svätého písma nemôžete prestať, bude vám stačiť na prečítanie len 6 dní a 6 nocí. Niekto by mohol využiť aj audio nahrávku súvislého čítania posvätných textov, ktorá vznikla postupne v Kostole sv. Ladislava v Bratislave. TU

O čítaní Svätého písma povedali:

Hieronym, prekladateľ Svätého písma do latinčiny- 4. storočie: „Nepoznať Písmo znamená nepoznať Krista“

Sv. František z Asissi: „Čítať Sväté písmo znamená ísť sa poradiť s Ježišom Kristom“

Benedikt XVI: „Sväté písmo nepatrí do minulosti. Pán nehovorí v minulom čase, ale v prítomnom, hovorí s nami dnes, dáva nám svetlo, ukazuje nám cestu života, dáva nám zakúsiť svoje spoločenstvo a tak nás otvára pokoju.“ 

Ďalšie povzbudenia k čítaniu Svätého písma nájdeme v nasledujúcom dokumente.  TU
 

Vezmi a čítaj!