Karanténne opatrenia od 1.1. 2021 až do odvolania:

  • Verejné bohoslužby sú opätovne zrušené bez výnimky. Až do odvolania platí dišpenz vydaný o. biskupmi od povinnej fyzickej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky. V takejto situácii je dovolené  nahradiť bohoslužby vkostole  aspoň cez TV, rozhlas alebo internet.
  • Omšové úmysly budú odslúžené v tie dni, na ktoré boli nahlásené.
  • Predsieň kostola – otvorená pre súkromnú modlitbu vo všedné dni od 9.00 do 18.00 a v nedeľu od 12.00 do 18.00.
  • Interiér kostola otvorený k súkromnej krátkodobej modlitbe každý deň od 17.00 do 18.00.
  • Katolícke noviny a ostatné cirkevné periodiká sú k dispozícii na obvyklom mieste v čase, keď je kostol otvorený.
  • Sv. prijímanie a spoveď – individuálne  na základe  dohovoru s kňazom.
  • Sviatostné zaopatrenie vážne chorých a zomierajúcich je možné v ktoromkoľvek čase.

 

 Upozornenie: Pri vstupe do chrámu treba mať nos a ústa prekryté ochranným rúškom a použiť dezinfekciu na ruky z dávkovača pri vchodových dverách. Do interiéru nesmú vstupovať osoby s príznakmi ochorenia!

Bohoslužby v období sprísnených karanténnych opatreni od 1.1.2021 do odvolania (aktualizované 31.1.2021)