Predvianočné spovedanie: v rámci dekanátu sa spoločná spoveď nekoná kvôli pandémii. Preto každý kňaz musí zvládnuť spovedanie  sám vo svojej farnosti priebežne. V týždni od 14. do 22. decembra spovedám v tomto čase:

  • pondelok, utorok a stredu  od 17.00 do 18.00
  • štvrtok najmä pre seniorov od 16.00 do 18.00
  • piatok najmä pre deti a mládež od 16.00 do 18.00
  • sobota  pred rannou sv. omšou od 7.30 do 8.00
  • IV. adventná nedeľa  od 15.00 do 18.00.
  • pondelok 21.12. od 16.30 do18.00
  • utorok 22.12. od 16.30 do 18.00
Predvianočné spovedanie