Ešte ma nevidíš, ale ja už žijem“ – pod týmto mottom sa už po dvadsiaty raz rozbieha celoslovenská kampaň Deň počatého dieťaťa, ktorá sa tento rok sústreďuje na ochranu ešte neviditeľného, no už existujúceho počatého ľudského života. Kampaň každoročne vrcholí v dňoch okolo 25. marca, ktorý si na Slovensku pripomíname ako Deň zápasu za ľudské práva a už tradične ju organizuje najväčšia pro-life platforma na Slovensku Fórum života v spolupráci s partnerskými organizáciami.

Sme presvedčení, že každá ľudská bytosť má právo na život. Je preukázané, že dieťaťu v lone mamy už od štvrtého týždňa bije srdiečko, čo je dôkazom, že žije už v čase pred narodením, keď je ešte neviditeľné. Deň počatého dieťaťa je príležitosťou upriamiť pozornosť na tento fakt, lebo vyspelá a zodpovedná spoločnosť má povinnosť chrániť tých najzraniteľnejších,“ hovorí Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života.

Vo Fóre života máme v úcte každý ľudský život už od jeho vzniku a aj preto chceme zodpovedne pristúpiť k novovzniknutým skutočnostiam ohľadne možného šírenia koronavírusu. Fórum života prijíma nasledovné preventívne opatrenia:

❌rušíme všetky koncerty Za život, ktoré sa mali konať v Bratislave, v Pezinku, v Banskej Bystrici a v Žiline,

⏩presúvame 22.konferenciu Vyber si život spojenú s odovzdávaním Ceny Antona Neuwirtha na jeseň,

🤝nebudeme rozdávať letáky a biele stužky na uliciach, pred kostolmi a ani nebudú voľne položené na verejných miestach,

Kampaň bude mať inú formu, aby sme zviditeľnili neviditeľných (počatých) ľudí. Pozývame preto do nasledovných aktivít:

✔️Pripravme si biele stužky doma v rodinách a nosme ich na viditeľnom mieste na odeve v týždni od 23. 3. do 29. 3. 2020.
✔️Urobme si z prípravy stužiek udalosť v rodine, porozprávajme sa s deťmi o ochrane života.
✔️Zahrajme si edukatívnu hru Neviditeľný človek.
✔️Dajme si na profilovú fotografiu na FB bielu stužku.
✔️ Urobme si fotografiu a zdieľajme náš postoj na sociálnych sieťach s #Bielastuzka #zviditelninevyditelneho. A pošlite fotografiu aj nám do Fóra života na mail kampane@forumzivota.sk.

Takáto podpora je nesmierne cenná a každý hlas, ktorý sa v pravý čas ozve v prospech počatého dieťaťa, môže zvýšiť šancu na to, že sa narodí,“ vysvetľuje Anna Siekelová z poradenského Centra Femina v Leviciach. Ako dodáva, dnes už existuje množstvo projektov, ktoré dokážu efektívne pomôcť tehotným ženám a rodinám aj v zdanlivo neriešiteľných situáciách. Bližšie informácie o kampani Deň počatého dieťaťa nájdete na stránke www.25marec.sk.

Prosíme o zdieľanie tejto informácie, aby sa dostala ku všetkým! Ďakujeme!

20. ročník kampane Deň počatého dieťaťa