Asi nič by nevystihlo atmosféru týždenného farského tábora v Dobrej Vode lepšie ako slová jeho hymny…

Apríl 2018. Pastoračné centrum „Domček“.

Ústredná myšlienka letného tábora odhlasovaná. Tento rok to bude ovocie Ducha Svätého. Teraz stoja animátori pred ďalšou výzvou – vymyslieť názov na plagát. Niečo, čo pritiahne pozornosť nádejných účastníkov, ale zároveň takmer nič neprezradí. Záhradkári, osadníci, farmári, angličtina, latinčina, taliančina; prekladač už pomaly nestíha. Napokon víťazí španielčina. „V Záhrade Buena Agua“ – to znie celkom dobre. Hlavná téma úspešne zakódovaná. Už v nedeľu to môže prepuknúť – oznamy, plagát, prihlášky.

a

Takto to vyzeralo v začiatku príprav. Tesne pred táborom dotvorila tému aj táborová hymna, ktorá v refréne opísala Záhradu Buena Agua ako miesto, „kde radosť prekvitá a rastie tvoja láska“. Tematické slová, svižný rytmus, chytľavá melódia.

7. júla 2018. Kostol svätého Štefana.

41 detí a mladých, nezistený počet rodičov, 7 animátorov, jeden kňaz. Nervozita v menších či väčších dávkach, veľké očakávania, radostný krik, smiech, nedočkavé otázky o rozdelení do izieb a skupiniek, animátori s tajomstvami, ťažké kufre, objatia, božtek od rodičov na rozlúčku. Môžeme vyraziť!

Ani sme sa nenazdali a tábor je už za nami. Keď to tak spätne zhodnotím, verím, že sme neostali len pri spievaní si výstižných slov chytľavej hymny, ale že sa nám podarilo pretaviť ich aj do celkovej atmosféry tábora.

Bol to naozaj týždeň plný radosti a smiechu.

Miesto, kde sa pestovali staré a rástli nové priateľstvá, ale kde sme sa zároveň učili vychádzať so všetkými.

Priestor, kde sme si hovorili o ovocí Ducha Svätého a snažili sa rozpoznať a prinášať ho v našom každodennom živote.

Čas, ktorý bol pre nás požehnaním, a to určite aj vďaka mnohým ľuďom, ktorí na nás mysleli v modlitbách, či už pred táborom, alebo počas neho.

„Záhrada“, kde prekvitala radosť a dúfajme, aj rástla láska. Láska k Bohu aj druhým.

 

Možno aj toto sú dôvody, prečo letné tábory ešte stále s nadšením pripravujeme a dlhoročne sa tešia záujmu tak skalných účastníkov, ktorí sa do nich rok čo rok s nadšením vracajú, ako aj stále nových detí. Je to také naše jedinečné farské spoločenstvo v malom, kde spolu, mladší aj starší, rastieme a podporujeme sa vo viere. Tým spolu myslím naozaj to, že aj my starší sa mnohokrát máme čo učiť od mladších a aj oni sú nám vzorom. Či už pri ranných slovkách, večerných chválach v malých skupinkách, spoločných zdieľaniach skupiniek so svojimi animátormi, modlitbe Korunky k Božiemu milosrdenstvu, svätých omšiach alebo pri dôverných rozhovoroch cez voľnú chvíľku zažívame Božie pôsobenie, spoločne rastieme vo viere a mnohokrát sme si vzájomne inšpiráciou. Hoci si to často ani neuvedomujeme. Aj v tomto vidím veľké požehnanie a milosť.

 

Ak by ste si aspoň sčasti chceli predstaviť radostnú atmosféru tohtoročného tábora, rozhodli sme sa podeliť sa s Vami o niektoré naše zážitky, hoci len takto sprostredkovane cez fotografie.

Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. (Gal 5,22-23)

Jednou z výborných príležitostí na príjemnú prechádzku v prírode, otestovanie schopnosti skákať cez potok, spoznávanie nových miest, ale aj rozhovory či jednoducho vyvetranie hlavy bola pešia turistika na Katarínku. Návšteva ruín starobylého Kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej, ktoré rok čo rok pomáhajú zachrániť dobrovoľnícke družiny mladých Katarínkovcov, nám okrem iných zážitkov (a jedného kliešťa) priniesla aj úchvatný výhľad z veže či neočakávané stretnutie s jednou z členiek nášho farského speváckeho zboru FireFly, ktorá bola presne v tom termíne na Katarínke ako členka družiny.

aa

 

Okrem Katarínky sme sa plní očakávaní vydali aj do lanového parku Tarzánia, ktorý nielen že otestoval kondičku a svaly odvážlivcov, ale v náročných úsekoch pozitívne vyprovokoval aj súdržnosť našich táborníkov a tímového ducha.

 

aaa

Kurz prežitia, Módne návrhárstvo, Kredenc, Dobrovoľníctvo. Tak zneli tohtoročné názvy klubov, z ktorých si mohol každý účastník zvoliť jeden, aby v ňom strávil popoludnie. Činnosť jednotlivých klubov alebo ich výsledky sa potom prezentovali v rámci večerného programu. Hoci sa dobrovoľníctvo opakovalo už druhý rok po sebe, bol oňho nesmierne veľký záujem. Ako môžete vidieť na fotografiách, členovia klubu nezaháľali a na podnet OcÚ Dobrá Voda sa snažili aspoň trochu skrášliť a vyčistiť námestie v obci a jeho okolie.

 

Posledný spoločný večer sa niesol v znamení talentu. Počas finále súťaže Buena Agua má talent sa nám v rôznych disciplínach predstavili neopakovateľné, kreatívne aj vtipné čísla, ktorými sa finalisti snažili ohúriť našu neúprosnú trojčlennú porotu. Nechýbali tanečné čísla, spev sprevádzaný netradičnou choreografiou, ponožková scénka, kúzelnícke čísla či hit odohraný na alternatívnych hudobných nástrojoch. Veľkým prekvapením a zlatým klincom večera bol návrat neprehliadnuteľného a neodbytného účastníka česko-slovenských talentových súťaží pána Jozefa P.. Ten síce spočiatku nemohol podať adekvátny spevácky výkon v dôsledku šokujúcej prítomnosti škodlivého azbestu v sále, sťažujúceho dýchanie a tým pádom aj spev, avšak napokon ohúril publikum aj porotu hrou na saxofóne, nápadne pripomínajúcom hrebeň obalený papierom na pečenie.

 

Ako pamiatku na tábor si okrem zážitkov a fotografií odnášame aj krásne tričká s posolstvom inšpirovaným nielen témou tábora, ale aj úryvkom z Listu Efezanom, kde nás apoštol Pavol vyzýva, aby sme boli, ako to svieti aj na tričku, Zakorenení v Láske (angl. Rooted in Love).  

Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.

(Ef 3, 14-19)

 

V mene animátorského tímu by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa modlili za toto naše malé dielo, mysleli na nás počas tábora, podporovali nás, hoci aj milým slovom, alebo nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Osobitne by sme sa chceli poďakovať nášmu pánovi farárovi Branislavovi Čanigovi za duchovné vedenie aj všetok čas, ktorý nám v tábore obetoval, p. Zuzke Conortovej za organizačnú výpomoc, Ivanovi Trubačovi za krásny dizajn darčekov pre účastníkov a OcÚ Bernolákovo za poskytnutie finančného príspevku na zrealizovanie tábora.

Pán Boh odmeň!

aaa

Kde radosť prekvitá a rastie tvoja láska