V stredu 27. decembra 2017 sa deti, mladí aj duchom mladí našej farnosti vydali už tradične do bernolákovských ulíc, aby do rodín priniesli Dobrú novinu.

Nemyslím tým len radostnú novinu o Kristovom narodení, ale aj celoslovenskú kolednícku akciu detí a mladých vo vianočnom období, spojenú s finančnou zbierkou pre rôzne projekty v afrických krajinách. (Viac info tu: www.dobranovina.sk)

V tomto ročníku vyrazili z pastoračného centra 3 veľké skupiny zložené zo 43 nadšených koledníkov. Prišli najmenší školáci aj predškoláci, ich starších súrodenci či kamaráti, tínedžeri, mladí aj duchom mladí. Veľmi ma potešilo, že Dobrá novina sa tak aj tento rok stala takou otvorenou akciou, ktorá spája a teší nielen všetky generácie, ale aj dlhoročných a nových členov nášho farského spoločenstva. Svojimi vinšami, koledami aj príležitostnými huncútstvami koledníci rozosmiali a niekedy aj úprimne dojali svojich rodičov, starých rodičov a ostatných ľudí vo vyše štyridsiatich príbytkoch. Keďže sme chodili pešo a domy na našich zoznamoch boli rozťahané po celej dnes už pomerne rozsiahlej obci, počas takmer 5-hodinového koledovania priniesli koledníci naozaj veľkú obetu. Okrem zážitkov, sladkých aj ovocných dobrôt a peniažkov v pokladničke pre rovesníkov v Afrike si tak niektorí možno odniesli aj dobrú svalovicu či otlaky.  Avšak bolo vidno, že vďaka milým ľuďom, ktorí nás čakali, chutným dobrotám, zážitkom s kamarátmi v koledníckej skupinke, zvedavosti a možno aj dobrému pocitu z nezištnej pomoci to koledníci zvládli až do konca. Touto cestou by som sa chcela poďakovať nielen im, ale aj všetkým, ktorí sa rozhodli otvoriť nám svoje dvere. Nech vám to Pán Boh štedro odmení! 

Naše koledovanie tradične začína na fare
Jedna z koledníckych skupín v rodine nášho pána organistu

A ako vnímajú tohtoročnú Dobrú novinu súčasní koledníci? Podelila sa s nami Zuzka:

„Tento rok som sa rozhodla ísť opäť koledovať lebo je to veľmi pekná tradícia v našej farnosti. Je nádherné hlásať mladým i starším ľuďom zvesť o tom, že sa narodil Kristus Pán a práve my koledníci im chceme ukázať túto radosť z narodenia.

Jedny z veľmi úsmevných momentov boli, keď sme prišli do domov, kde mali presne pre nás nachystané to, čo ľúbime. A aj nás privítali so slovami: Zuzka, máme pre teba olivy 🙂 Ale taký najkrajší bol vtedy, keď sme prišli ku jednej mladučkej rodinke a otvorili nám dvere dve malé dievčatá s tým, že sa na nás už celý deň tešia, a tak sme u nich v obývačke pobudli dosť dlho. Spievali sme si detské pesničky, ktoré poznajú z kostolíka a mali sme možnosť zažiť takú ich rodinnú atmosféru.“

Na koledníkov čakalo chutné občerstvenie

Ani sa mi veriť nechce, že s Dobrou novinou koledujeme už 16 rokov. Pamätám si, že v  jej začiatkoch sa koledovalo 2-3 dni doobeda aj poobede, prvý rok tuším až 5 dní, pretože skupinky zvonili od domu k domu. Hoci nás niektorí ľudia vedeli nepekne odohnať preč, už vtedy sa začala ukladať hromada zážitkov a do dnešného dňa si pamätám niektoré humorné situácie – napríklad ako sme zazvonili pri bránke nejedného domu, v ktorom zrazu zhasli svetlá a razom sa premenil na dom duchov, alebo legendárnu vetu jedného z koledníkov v mojej skupinke: „Dobrý deň, my sme koledníci Dobrej noviny a zbierame deti pre peniažky.“ („peniažky pre deti“:)) Ale k nezabudnuteľným spomienkam určite patria aj úsmevy detí, ktoré doma celý deň netrpezlivo čakali, kým sa ozve zvuk zvončeka, hrdé pohľady starých rodičov, keď u nich koledovali a vinšovali ich vnúčatá, či dojaté tváre starších ľudí, ktorí si zaspomínali na svoje vlastné kolednícke časy. Niektorí z koledníkov Dobrej noviny, ktorí túto krásnu vianočnú akciu rozbiehali ako stredoškoláci, sú dnes už viacnásobnými rodičmi a možno aj oni posielajú svoje detičky koledovať. Aj táto dlhoročná tradícia ma presvedčila o tom, že ide o požehnané dielo nielen na Slovensku, ale aj v našom farskom spoločenstve. Bez Božieho požehnania, podpory duchovných správcov našej farnosti, ktorí u nás pôsobili počas tých 16 rokov, záujmu niekoľkých generácií koledníkov aj animátorov a štedrosti mnohých ľudí a rodín, ktoré nám otvorili a otvárajú dvere svojich príbytkov, by sa určite nemohlo uskutočniť. Jedno veľké ĎAKUJEME teda patrí aj im.

Koledníci Dobrej noviny v roku 2010 – viacerí z nich vytrvalo koledujú aj dnes

V našej farnosti sú však aj starší ľudia, ktorým krehké zdravie a pokročilý vek nedovoľujú prijať koledníkov a dokonca ani zúčastniť sa bohoslužieb v našom kostole. K takýmto ľuďom patria aj starkí v zariadení pre seniorov Pohoda u nás v Bernolákove. Preto som veľmi rada, že okrem Dobrej noviny sa v našej farnosti teší záujmu mladých ľudí aj ďalšia kolednícka akcia, ktorá síce nepatrí medzi tie s niekoľkoročnou tradíciou, ale napriek tomu sa už viackrát zopakovala. Ide o krátky kolednícky program tesne pred Vianocami, spojený so svätou omšou, počas ktorého starkým v zariadení zaspieva a zavinšuje malá skupinka zložená z niektorých členov nášho speváckeho zboru FireFly. Sme veľmi radi, že vo vianočnom období môžeme aj my potešiť a úprimne dojať starších ľudí a prispieť aspoň takouto kvapkou služby k šíreniu radostnej zvesti o láske a nádeji na večný život, ktorú nám chce dať Dieťa v jasličkách.

 

Vianočné sviatky a starý kalendárny rok sa už pomaly blížia ku koncu, avšak pravé vianočné posolstvo by sme si v srdci mali zachovať po celý rok. Nech nás k tomu povzbudí aj vianočné prianie pápeža Františka:

Vianoce si ty, keď sa rozhodneš znovu narodiť každý deň a nechať Boha vojsť do tvojej duše.

Vianočný stromček si ty, ak vydržíš pevný vo vetre a v ťažkostiach života.

Vianočnou ozdobou si ty, keď sa tvoje cnosti stanú farbami, ktoré skrášľujú tvoj život.

Vianočným zvonom si ty, keď zvolávaš a spájaš ľudí okolo seba.

Si tiež svetlom Vianoc, keď svojím životom, svojou dobrotou, trpezlivosťou, radosťou a štedrosťou osvecuješ cesty ostatných.

Vianočným anjelom si ty, keď ohlasuješ celému svetu posolstvo mieru, spravodlivosti a lásky.

Vianočnou hviezdou si ty, keď niekoho privedieš k stretnutiu s Pánom.

Si tiež mudrcom z východu, keď bez odplaty dávaš to najlepšie, čo máš.

Koledou si ty, keď nadobudneš vnútornú harmóniu v duši.

Vianočným darčekom si ty, keď si opravdivým priateľom a bratom všetkých ľudských bytostí.

Vianočným prianím si ty, keď odpúšťaš a prináša uzmierenie, i keď pritom trpíš.

Štedrovečernou večerou si ty, keď nasýtiš chlebom a nádejou chudáka, ktorý žije v tvojom okolí.

Ty si vianočná noc, keď pokorne a pozorne prijímaš ticho Spasiteľa sveta bez hluku a veľkolepých osláv, ty si úsmevom dôvery a nehy, vnútorným pokojom nikdy nekončiacich Vianoc, ktoré prostredníctvom teba prinášajú Božie kráľovstvo.

(Pápež František)

Ako (si) u nás koledujeme