birmovka-spol

V sobotu 8. októbra 2016 sme slávili veľkú udalosť v živote nášho farského spoločenstva a najmä našej mládeže – sviatosť birmovania.

a

Prípravná púť našich 34 birmovancov ku  kresťanskej dospelosti a darom Ducha Svätého sa začala presne takto pred rokom. Podobne ako keď na prvom októbrovom birmostretnutí v pastoračnom centre sedela nervózna skupinka dievčat a chlapcov, ktorí netrpezlivo čakali, ako bude ich nové dobrodružstvo s Bohom aj naším farským spoločenstvom vyzerať a kto ich na ňom bude sprevádzať, tak presne o rok neskôr sedela táto už zohraná birmopartia, sprevádzaná birmovnými rodičmi, na lavičkách v našom kostole, kde opäť plní očakávaní aj pochopiteľnej nervozity čakali na známy zvuk kostolného zvončeka, ohlasujúceho začiatok slávnosti birmovania. Džínsy a tričká vystriedali elegantné šaty a obleky s kravatami, na ktorých sa birmovancom týčili červené stuhy s menami birmovných patrónov, ktorých si sami zvolili za svojich svätých orodovníkov.

birmovka006
Jeden z obetných darov – fotografie z duchovných obnov pre birmovancov

Sviatosť birmovania nám do farnosti prišiel vyslúžiť Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, ktorého sprevádzali a svätú omšu spolu s ním koncelebrovali ďalší kňazi: náš nový pán farár Branislav Čaniga, náš bývalý pán farár Juraj Kormúth, ktorý začal a viedol takmer celú prípravu našich birmovancov, vdp. Jozef Mišík, ktorý taktiež pôsobil v našej farnosti, vdp. Marián Libič a v neposlednom rade vdp. Marián Červený. Svätú omšu hudobne doprevádzal náš spevácky zbor FireFly spolu s pánom organistom Kornelom Somorom.

birmovka001

Hoci sa veľké slávnosti zvyčajne spájajú s veľkou nervozitou, tá z každého birmovanca aj birmovného rodiča určite opadla už počas príhovoru pána biskupa v jeho kázni. Hlboké myšlienky o Duchu Svätom a našej katolíckej viere pán biskup veľmi trefne prepojil so životom dnešnej mladej generácie a tým, čo ho do veľkej miery napĺňa – sociálnymi sieťami, technológiami a vzťahmi s kamarátmi. Ak ste niekedy mali možnosť zažiť našich birmovancov spolu pri kostole alebo na akciách v pastoračnom centre, určite viete, že sú to veselí a živí mladí ľudia, plní energie, smiechu, emócií, tvorivých – a často až bláznivých – nápadov, ktorí sa prostredníctvom mobilov doslova v priebehu sekundy dokážu podeliť so svojimi zážitkami s ďalšími stovkami svojich sledovateľov a priateľov na sociálnych sieťach. Presne toto využil pán biskup Haľko, ktorý birmovancov vyzval, aby boli nábožnými, no zároveň modernými kresťanmi, ktorí určite nepatria do múzea ani nezaspali dobu, ale s týmto radostným prežívaním viery sa vedia podeliť aj s ostatnými mladými, ako to robia denno-denne na sociálnych sieťach.

Zdôraznil im veľkoleposť tejto vzácnej chvíle, keď na nich zostúpi živý a reálny Duch Svätý, ktorého dary majú prijať svojím otvoreným srdcom a rozhodným Amen. Tak, ako sa podľa slov pána biskupa počas krstu obnovilo naše spojenie s Bohom a dostali sme akoby balíček programov šitý na mieru, ktorý sa ďalej aktualizoval pri prvom svätom prijímaní, tak v tejto významnej chvíli, pri sviatosti birmovania, ponúkal Boh našim birmovancom opäť možnosť upgradovať tento ich balíček (= vylepšiť ho, dosiahnuť vyššiu úroveň). Bolo len na nich, či túto možnosť príjmu alebo ju akoby zaškrtnutím krížika v hlásení na obrazovke rezolútne odmietnu. Pred samotným obradom birmovania si naši birmovanci ešte obnovili krstné sľuby, čím tak obrazne povedané nainštalovali aj antivírusový program, ktorý nás zbavuje Zlého, a v sprievode svojich birmovných rodičov dali Duchu Svätému jeden veľký LIKE (čítaj „lajk“), keď od pána biskupa prijali znak daru Ducha Svätého v podobe pomazania krizmou.   

birmovka003

Myslím si, že tí, čo sme sa sobotnej slávnosti zúčastnili, sme mali možnosť vnímať tú krásnu a požehnanú atmosféru, naplnenú radosťou našich birmovancov, ich rodičov, birmovných rodičov, príbuzných, kňazov a animátorov. Aj pán biskup Haľko odchádzal z našej farnosti príjemne prekvapený a povzbudený aktivitami našej mládeže. Sviatosť birmovania bola u nás naozaj vzácnou udalosťou a stretnutím jednej veľkej duchovnej rodiny. Svedčí o tom aj fakt, že na nedeľnej svätej omši hneď na druhý deň sa väčšina birmovancov stretla v tom istom slávnostnom oblečení a keď išli prijať Eucharistiu, vytvorili spolu dva dlhé rady pozdĺž hlavnej lode kostola, že človek až pozeral, odkiaľ sa všetci títo mladí ľudia naraz vynorili. Veríme, že naši birmovanci, posilnení Duchom Svätým a sviatosťami, budú naozaj požehnaním a iskrou pre našu farnosť, ktorá dokáže zapáliť aj nás ostatných.   

birmovka004

a

Pred záverečným požehnaním odzneli z úst našich birmovancov mnohé poďakovania a keďže vďačnosti nikdy nie je dosť, chceli by sme sa ešte raz poďakovať otcovi biskupovi Mons. Jozefovi Haľkovi za to, že prijal pozvanie a našim mladým kandidátom vyslúžil sviatosť birmovania; ďalej p. farárovi Kormúthovi, ktorý sa od začiatku prípravy birmovancom obetavo venoval na svätých omšiach, pravidelných birmostretnutiach či duchovných obnovách; p. farárovi Čanigovi, ktorý túto prípravu doviedol do slávnostného konca; ale aj rodičom, birmovným rodičom a všetkým animátorom, ktorí svojím povzbudivým príkladom a podporou vytrvalo pôsobili ako takí pomocníci na našom spoločnom birmo-dobrodružstve.  

 

Foto: Rastislav Sekerka 

a

Sviatosť birmovania v našej farnosti