Karanténne opatrenia od 1.1. do 24.1.2021: verejné bohoslužby sú opätovne zrušené bez výnimky. Omšové úmysly budú odslúžené v tie dni, na ktoré boli nahlásené. Predsieň kostola – otvorená pre súkromnú modlitbu vo všedné dni od 9.00 do 18.00 a v nedeľu od 12.00 do 18.00.Interiér kostola otvorený k súkromnej modlitbe v pracovné dni /pondelok – piatok/ a v nedeľu od 17.00 do 18.00. Katolícke noviny a ostatné cirkevné periodíká sú k dispozícii na obvyklom mieste v čase, keď je kostol otvorený. Sv. prijímanie a spoveď – individuálne, na základe predošlého telefonického dohovoru s kňazom.

Bohoslužby v období sprísnených karanténnych opatreni po 1.1.2021