Sv. omše v období opätovne sprísnených „opatrení“  v čase zákazu vychádzania(aktualizácia po 2.11.2020):

  • Od 2.11.  môže byť v interiéri kostola počas bohoslužieb opäť max. 6 osôb vrátane kňaza. Z tohto dôvodu dáme vždy prednosť farníkom, ktorí majú mať odslúžený omšový úmysel. Ak bude treba  doplniť kapacitu 6 ľudí, urobíme tak vzájomnou dohodou alebo  lósom ☺.  Ostatným dáme  sv. prijímanie  v predsieni individuálne cca 5 minút pred sv. omšou. Omšové úmysly budú odslúžené tak, ako ste ich nahlásili.  Mimo bohoslužieb  sa môže pri vysluhovaní sviatostí a svätenín  (napr. sobáše, krsty, pohreby) a iných duchovných aktivitách zdržiavať v kostole (na základe pravidla 1 osoba / 15 m²) max. 17 osôb (dodržiavať rozostupy 2 m).
  • Adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou bude v nedeľu od 14.00 do 16.00. Pred eucharistickou poklonou aj po nej bude možnosť individuálne pristúpiť k sv. prijímaniu na základe predošlého telefonického dohovoru s kňazom.
  • Pri vstupe do chrámu treba použiť dezinfekciu rúk z dávkovača, a mať ústa a nos prekryté ochranným rúškom. Nevytvárať zhluky osôb v chráme , ani v jeho okolí.
Program bohoslužieb v období sprísnených karanténnych „opatrení“ -aktualizácia