Svätý Ján Pavol II. – vlastným menom Karol Wojtyla – sa narodil 18. mája 1920. Teraz v máji uplynulo 100 rokov od jeho narodenia, čo je jeden z dôvodov, prečo si naňho spomíname.

Ďalší dôvod je, že veriaci z našej farnosti na konci augusta 2019 boli na pútnickom zájazde v Poľsku, kde putovali po jeho stopách.

Bol to niekoľkodňový zájazd, ktorý nedokázal úplne predstaviť osobnosť tohto úžasného poľského pápeža, ale v tom, čo sme videli, počuli, zažili, sme mohli aspoň trochu nahliadnuť do jeho života, objaviť kúsok z jeho cesty viery, rozpoznať, ako žil a bojoval za svoje ideály, alebo inak – za ideály Ježiša Krista.

Aby sme postavu pápeža Jána Pavla II. spoznali, by bolo treba určite viac času, ale aj týchto pár dní nás mohlo navnadiť na to, aby sme ho mohli spoznávať ďalej. Určite je veľa možností, ako Jána Pavla II. spoznať – či cez literatúru, viaceré životopisné filmy, dokumenty i jeho diela – napísal niekoľko encyklík, apoštolských exhortácií, apoštolských listov a iných diel. Vzťah pápeža k Panne Márii symbolizuje jeho biskupské a neskôr aj pápežské heslo: Totus tuus, teda cez Máriu k Ježišovi. Je to výzva, že aj my sa môžeme obracať na Ježiša Krista prostredníctvom Panny Márie.

sv.omša Lagiewniki – kaplnka Panny Márie Sedembolestnej

Naša pútnická cesta viedla cez Wadowice – jeho rodné mesto, Kalwariu Zebrzydowsku, ktorá sa nachádza 14 km od mesta Wadowice a pápež bol často jej návštevníkom. Navštívili sme Sanktuárium Božieho milosrdenstva Krakow – Lagiewniki, mesto Krakow, predovšetkým jeho historické centrum, a tiež svetoznáme pútnické miesto Čenstochová – Czestochowa, kde sme sa modlili pri obraze Matky Božej Čenstochovskej. Posledný bod zájazdu bola návšteva pútnického miesta Licheň, ktoré je pre nás asi menej známym miestom. Ján Pavol II. navštívil Licheň počas výstavby baziliky Matky Božej Bolestnej v roku 1999.

K. Jakubovičová, máj 2020

100. výročie a bernolákovskí pútnici v Poľsku