Zelený štvrtok:
9.30 – omša svätenia olejov v katedrálnom Dóme sv. Martina (neverejná – cez TV Lux)
18.00 – sv. omša v kostole (neverejná – cez You Tube)
individuálna poklona – Getsemany – od 19.00 do 20.00

Veľký piatok:
deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitých pokrmov! (odporúča sa zachovať až do Veľkonočnej vigílie)
15.00 – veľkopiatkové obrady v kostole (neverejné – cez You Tube)
poklona Sv. Krížu od 16.30 do 18.00
Krížová cesta a začiatok novény k Božiemu milosrdenstvu – len súkromne

Biela sobota:
– 9.00 – 19.00 – individuálna poklona – Boží hrob: zapísať sa v predsieni na polhodinové adorácie
19.30 – začiatok Veľkonočnej vigílie (neverejná cez You Tube – bez procesie Vzkriesenia)

Veľkonočná nedeľa: sv. omša neverejná cez You Tube o 10.30

Boží hrob (zbierka na pomoc kresťanom vo Sv. zemi): preložená na 13.september 2020 (nedeľa pred sviatkom Povýšenia sv. Kríža).
Požehnanie veľkonočných pokrmov: na požiadanie na základe predchádzajúceho dohovoru.
Veľkonočná farská ofera: v tomto období nebude. Kto chce pomôcť pokryť náklady na chod farnosti a kostola, môže tak urobiť osobne alebo prevodom na náš bežný účet: RKC Farnosť Bernolákovo – SK79 0200 0000 0031 1116 9056. Vopred vďaka za Vaše milodary.

Všetkým Vám prajeme požehnané veľkonočné sviatky. Svetlo Kristovo nech prežiari všetky chmáry v našom živote, aby sme aj v tomto ťaživom období prežívali radostné veľkonočné ALELUJA!

Veľkonočné sviatky v čase mimoriadnej situácie