Hoci prešiel už nejaký ten čas odvtedy, čo sa v našej farnosti uskutočnil denný tábor s názvom „Povolaním apoštol“, predsa je dobré zaspomínať si a podeliť sa s vami o niekoľko zážitkov. 

a

Všetko sa to začalo v predposledný týždeň prázdnin, kedy sme sa s deťmi chceli dozvedieť niečo viac zo života apoštolov sv. Tomáša, Pavla, Petra, Matúša a Jána. Deň sme začali modlitbou, po ktorej nasledovala hraná scénka o jednom zo spomínaných Ježišových nasledovníkov. Každý deň nás sprevádzal a inšpiroval jeden z nich.

O sv. Tomášovi sme sa dozvedeli to, že aj keď pochyboval, tak nakoniec verne nasledoval Ježiša až do konca svojho života. Naučili sme sa, že sv. Pavol nebol od svojej mladosti ohlasovateľom evanjelia, ale že prvých kresťanov dokonca prenasledoval. Svoju vieru v Krista získal, keď sa mu Ježiš zjavil na ceste do Damasku. V  hymne tábora sme spievali: „Svätý Peter trikrát zaprel Ježiša a potom ľutoval…“ (Júlia Meňhertová & Paťka Dulaiová). Keď sa Peter stretol s Ježišom po jeho zmŕtvychvstaní,  ustanovil ho za prvého pápeža. Matúš taktiež nepatril k ľuďom, ktorých život bol založený na viere, bol mýtnikom. Keď raz okolo prechádzal Ježiš, bol zvedavý a chcel ho vidieť. Ježiš ho zavolal a Matúš sa rozhodol skoncovať so svojím dovtedajším životom. Začal kráčať s ním. Svätý Ján ako jediný z apoštolov zostal pri Ježišovi aj v najťažších chvíľach Jeho života.

 

Okrem duchovného programu sme mali aj veľa hier a zábavy. Deti boli rozdelené v skupinkách, v ktorých spoločne súťažili ako tím a bojovali o víťazstvo v jednotlivých aktivitkách.  Súčasťou otvorenia tábora bola tradične aj svätá omša a zoznamovačky.  V utorok sme absolvovali výlet spojený s prechádzkou v lese Kučišdorfskej doliny. V stredu mali deti možnosť zúčastniť sa tvorivých dielní.  Vyrobiť si mohli postavičky na slamke, papierový stolný futbal, obrazce zo zápaliek, labyrint s guličkou, zmenšený model latríny a taktiež na učili sadiť bylinky, ku ktorým si mohli vyrobiť vlastný kvetináč. V predposledný deň tábora sme sa rovnako ako minulý rok vybrali peši do Novej Dedinky. Doputovali sme až do reštaurácie Faustína, kde sme si všetci spoločne spravili prestávku na obed a následne pokračovali hrou na miestnom ihrisku. 

 

Počas tábora sme sa všetci zapájali do celotýždennej aktivity „piatich prstov“. Táto aktivita bola založená na modlitbe, ktorú napísal pápež ešte ako arcibiskup v Buenos Aires. Jej podstata spočíva v tom, aby sme sa nezabúdali modliť sa za rôzne osoby v našom živote. Každý deň má  priradený jeden prst a modlitbu spojenú s ním. Palec je prstom, ktorý je k nám najbližšie a preto sme sa modlili za našich blízkych. Na ukazováku sme sa modlili za tých, čo nás vychovávajú alebo vzdelávajú. Prostredný prst je najvyšší z prstov a pripomína nám, že nemáme zabúdať modliť sa za politikov, prezidentov, biskupov a vôbec všetkých, ktorí majú vo svojich rukách moc. Prstenník je najslabším prstom a pripomína nám modlitbu za chorých a trpiacich. Nakoniec najmenší zo všetkých prstov malíček, nám necháva priestor na modlitbu za seba samého.

a

V takomto  družnom duchu  sme strávili celý tím spolu s deťmi päť krásnych  prázdninových dní –  v tejto „domčekovskej“ podobe denných táborov to bolo už osemnásty krát 🙂

Vďaka Bohu za tento požehnaný čas!

 

Fotografie z tábora nájdete TU.

a

Autori článku: Zuzka a Janči

„Povolaním apoštol“ alebo pripomeňme si denný tábor