„Oblečte si Božiu výzbroj“ – tak znie výzva apoštola Pavla v Liste Efezanom (Ef 6, 11-20), ktorá bola ústredným motívom nášho tohtoročného týždenného kresťanského tábora v Dobrej Vode.

Jej anglický preklad: „Put on the armor of God“ (Eph 6,11) svieti na tričku každého účastníka nielen ako spomienka na tábor, ale aj ako posolstvo, ktoré si z neho odnášame.

aaa

Guerriero (v strede) a ostatní velitelia oddielov

Všetko sa začalo v jeden marcový večer, keď sa stretla malá skupinka animátorov, odhodlaná pustiť sa do ďalšieho ročníka letného týždenného tábora. Nasledoval prvotný nápad, potom niekoľko podnetných myšlienok, ucelenie hlavnej témy, plagát na výveske, prvé prihlášky v kostole… a o niekoľko týždňov si 39 takmer nič netušiacich bojovníkov pomaly sa formujúcej armády našlo v poštovej schránke povolávací rozkaz.   

Keďže všetci tento povolávací rozkaz prijali, v dňoch 8.-15. júla 2017 sa spolu so svojím vrchným veliteľom Guerrierom (tal. bojovník, vojak) a ďalšími veliteľmi oddielov zúčastnili „výcviku“, ktorého cieľom a poslaním bolo vybudovať mocnú armádu SUPERHRDINOV. Pri slávnostnom pasovaní v prvý deň dostali bojovníci šerpy s novými menami (napr. Modestus, Pelagia či Melchior), ukrývajúcimi hlboký význam. Navyše boli zadelení do piatich oddielov, na čele ktorých stáli vždy jeden až dvaja velitelia. Boli to lukostrelci, šermiari, jazdci, pechota a oštepári. 

Žiaden bojovník neobstojí, ak nie je pripravený na boj a nemá kvalitnú výzbroj, takže súčasťou výcviku bolo aj spoznávanie jednotlivých častí výzbroje, ktorá bojovníka nevyhnutne chráni v boji s nepriateľom. Keďže v našej arcidiecéze prežívame jubilejný Rok Svätého Martina (XI/2016 – XI/2017), počas celého týždňa sme kráčali po stopách tohto svätca, ktorý nám bol vzorom udatného, horlivého a spravodlivého bojovníka aj kresťana. Ako sme spoznávali jeho život a duchovnú premenu, aj my sme sa krok za krokom snažili premieňať na skutočných bojovníkov, ktorí idú do boja so skutočnou výzbrojou – nie svetskou, ale tou Božou. Podľa slov svätého apoštola Pavla v Liste Efezanom ju tvorí pancier spravodlivosti, prilba spásy, opasok pravdy, štít viery, meč Ducha a obuv, ktorou je Evanjelium pokoja (Ef 6,14-17). V ranných „slovkách“, teda duchovných príhovoroch animátorov k účastníkom tábora, spojených so scénkami a udalosťami zo života sv. Martina, sme teda postupne odkladali svetskú výzbroj. Jej jednotlivé časti sme prepájali s duchovnými myšlienkami, ktorými sme sa snažili priblížiť mladým vojakom ochrannú aj vplyvnú moc výzbroje Božej.

K tomu, aby v nás zasiate zrniečko viery mohlo rásť a mohli sme sa premeniť v mocnú Božiu armádu, je určite potrebný aj neustály príjem duchovného občerstvenia. Našim bojovníkom sme preto ponúkli rôzne formy duchovnej posily, akými boli sväté omše v miestnom kostolíku aj na našej základni, duchovné rozhovory, možnosť svätej spovede, každodenná modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu, vzbudenie ranného úmyslu na deň, či večerné modlitby v skupinkách.

Keďže nepriateľ sa snažil útočiť rôznymi zbraňami, napr. čarom mobilných telefónov či možnosťou pripojiť sa na wifi, snažili sme sa jeho útoky odraziť pestrým spoločným programom. Strategické myslenie, odvahu, nasadenie a vytrvalosť, ale aj tímového ducha či kondičku preverila nejedna hra v areáli, na ihrisku, v dedine aj na zrúcanine Hradu Dobrá Voda, ktorý sme sa snažili dobyť. Nezabudli sme ani na obľúbenú hru Sever proti Juhu, ktorá vždy osloví veľa odvážnych bojovníkov, futbal, spoločné „eRko tance“ či večernú opekačku.   

Ani tento rok nesmela chýbať takzvaná klubová činnosť. Už tradične si účastníci mohli vybrať, v ktorom z piatich klubov strávia jedno z popoludní. V Tvorivom klube sme sa presvedčili, že aj z obyčajných farebných slamiek dokážeme vytvoriť naozaj kreatívne kúsky a Youtube klub si pre nás zase pripravil vtipné videá. Do Hereckého klubu sa prekvapivo prihlásili iba chlapci, avšak ich herecké stvárnenie tragédie Rómeo a Júlia od W. Shakespeara (foto) bolo pre všetkých neopísateľným kultúrnym a umeleckým zážitkom. Novinkou bol aj Klub dobrovoľníkov, ktorého členovia sa rozhodli stráviť popoludnie nezištným pomáhaním. Pomocnú ruku podali v našich spoločných priestoroch, v kuchyni, kde nám pripravili sladké maškrty, aj v obci na obecnom úrade. Veľký úspech mal aj Klub stratených. Nič netušiaci bojovníci spolu s animátorkou boli so zviazanými očami odvezení do neznáma, ďaleko za dedinu, a ich úlohou bolo nájsť cestu späť, pričom sa mohli spoliehať len na vlastné schopnosti a orientačný zmysel. Hoci sa ostatní velitelia spočiatku báli, ako to celé dopadne, členovia klubu sa napokon vrátili zdraví, nadšení a plní zážitkov.

Klub dobrovoľníkov pomáhal aj v obci.
Ako klub stratených hľadal cestu späť.

Po viacročnej prestávke sme sa rozhodli zaradiť do programu aj netradičnú hru, ktorú sme si kedysi dávno nazvali Špendlík. V rámci nej sa jednotlivé oddiely vydali do obce Dobrá Voda, kde sa u jej obyvateľov snažili vymeniť obyčajný malý špendlík za čo najväčšiu alebo najkreatívnejšiu vec. Zadanie bolo síce netradičné, ale ani zďaleka nie tak, ako úlovky našich oddielov. Veď povedzte, čo by ste urobili Vy, keby Vám nadšení tínedžeri priniesli starý bicykel, rádio či rozbitý záchod, ktorého majiteľka bola určite šťastím celá bez seba, že sa ho zbavila.

Retro bicykle sú dnes v móde, tento zelený s nami odišiel až domov do Bernolákova.
A tento úlovok vymenila za špendlík pechota 🙂

Veríme, že týždenný tábor bol pre jeho účastníkov skutočne požehnaným a radostným časom. Ďakujeme pánovi farárovi Branislavovi Čanigovi za podporu, povzbudenia a duchovné vedenie, aj Zuzke Conortovej za výbornú a svedomitú organizačnú činnosť pred táborom, ako aj neúnavnú a obetavú starostlivosť počas jeho trvania. Nesmieme zabudnúť ani na animátorov, ktorí svoj voľný čas alebo čas dovolenky, či mnohokrát neskoré nočné hodiny, taktiež obetovali dlhodobej príprave programu aj samotným účastníkom tábora. Napokon ďakujeme všetkým, ktorí na nás mysleli v modlitbách alebo akýmkoľvek spôsobom pridali ruku k dielu, nech Vám to Pán Boh mnohonásobne odmení!

 

Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla… Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!

(Ef 6, 11-17)

Oblečte si Božiu výzbroj