Dňa 2.8.2016 sme urobili priebežné hodnotenie prípravy na birmovku. Výsledky sú umiestnené pri východe zo sakristie v kostole. Červenou farbou sú označené oblasti, v ktorých kandidáti nezískali primeraný počet bodov (333 bodov v okruhu spoločenstva a 83 bodov v okruhu služby).

Do termínu birmovky (8.10.2016) je potrebné získať 400 bodov v okruhu spoločenstva a 100 bodov v okruhu služby. Forma prípravy je bližšie vysvetlená na stránke o sviatosti birmovania. Na prípadné otázky vám animátori radi odpovedia. K dispozícii sú aj otázky pre birmovancov na záverečné preskúšanie.

 

rodape_youcat

Príprava na birmovku – priebežné hodnotenie