Námestím sv. Petra vo Vatikáne sa niesol osobitný pozdrav pápeža Františka pre pútnikov zo Slovenska, medzi ktorými bolo 49 účastníkov farskej púte z našej obce. Je to pre nás nezabudnuteľná skúsenosť spoločenstva Cirkvi.

aa

Farská púť bola organizovaná v spolupráci s CK AWERTRAVEL v dňoch 3.-7. apríla 2016, kde sme putovali po stopách sv. Františka a sv. Kláry v talianskom Assisi a zároveň sa stretli so súčasným pápežom Františkom v Ríme. Prostredníctvom nasledujúcich riadkov a fotografií by sme sa s vami chceli podeliť o hŕstku dojmov a zážitkov, ktoré sme si z tejto pre nás nezabudnuteľnej návštevy odniesli.

aaa

Keď sa v Nedeľu Božieho milosrdenstva v neskorších večerných hodinách stretli všetci mladší aj starší pútnici v autobuse pred kostolom, pod ochranou Panny Márie sa mohlo začať naše putovanie, na ktoré si každý z nás niesol so sebou okrem kufrov aj batôžtek úmyslov, modlitieb a očakávaní. Po celonočnej ceste autobusom smerujúcej do pútnického mestečka Assisi bol našou prvou zastávkou vrch La Verna, na ktorom bol počas zjavenia svätý František obdarený stigmami, krvavými znakmi utrpenia Krista. Mnohých z nás upútal aj pokoj a príjemné prostredie historického centra mestečka Assisi, z ktorého František a Klára pochádzali. Po spoločnej svätej omši v malej kamennej kaplnke sme si mohli uctiť hroby oboch svätcov v Bazilike sv. Františka a Kostole Santa Chiara.  

Keďže naša púť sa svojím duchovným rozmerom líšila od bežných zájazdov do zahraničia, svätú omšu sme mali každý deň. V utorok sme ju slávili v jednej z kaplniek baziliky Santa Maria degli Angeli, nachádzajúcej sa neďaleko Assisi. Práve vnútri tejto baziliky, kde je dnes umiestnená aj malá kaplnka s názvom Porciunkula, František v roku 1208 počas svätej omše objavuje svoje duchovné povolanie nasledovať Krista v chudobe a kajúcnosti.

Opúšťajúc miesta spojené so životom svätého Františka sme sa už tešili na stretnutie s ďalším Františkom, naším súčasným Svätým Otcom, v Ríme. Práve Rím bol tým miestom, kde v stredu počas pravidelnej generálnej audiencie na Námestí sv. Petra vo Vatikáne pápež František pozdravil aj pútnikov zo Slovenska, ktorí sa tam tentokrát zišli naozaj v hojnom počte, a požehnal nás i naše rodiny. Na preplnenom námestí sv. Petra sa tak aj naše farské spoločenstvo z Bernolákova spojilo s Cirkvou z celého sveta v modlitbe aj nadšení z prítomnosti a podnetných slov charizmatického Svätého Otca.  Vo svojom príhovore povzbudil všetkých pútnikov k dôvere v Božie milosrdenstvo, ktoré je otvorené každému jednému z nás, a k úprimnému vyznávaniu svojich hriechov vo sviatosti zmierenia.

Pápež František počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra
Pápež František počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra

Náš bohatý program však nekončil na Svätopeterskom námestí, ale pokračoval návštevami ďalších pútnických miest vrátane štyroch pápežských bazilík, ktorých majestátnosť a atmosféra pozývajúca k modlitbe a stíšeniu sa pôsobili v kontraste s rušnými ulicami Ríma a takpovediac až šialenou premávkou ako oázy pokoja. Boli to miesta, kde sme nielen obdivovali bohatstvo dejín a kultúr, ale taktiež sme mali príležitosť stretnúť sa s Božím milosrdenstvom pri vstupovaní cez viaceré Sväté brány. Prostredníctvom nich sa nám otvorila aj nejedna možnosť získať odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Na týchto miestach naplnených Božou prítomnosťou sme sa mohli stíšiť v osobnej modlitbe a prednášať Bohu svoje úmysly, v ktorých sme si niesli svojich blížnych, svoje túžby, ale aj starosti, životné zápasy či trápenia. Nádherné dojmy sme si určite odniesli aj z baziliky Santa Maria Maggiore (Panny Márie Väčšej), kde sme mali svätú omšu spolu s ďalšími slovenskými pútnikmi v Ríme. Popritom všetkom sme ešte postíhali aj výstup po Svätých schodoch, po ktorých podľa tradície kráčal Pán Ježiš v paláci Pontia Piláta, ako aj prehliadku Vatikánskych múzeí so Sixtínskou kaplnkou a návštevu katakomb pod Bazilikou sv. Šebastiána, známej a zrekonštruovanej Fontány di Trevi či slávnych Španielskych schodov.

Rim a Assisi 020
Spoločná fotografia pútnikov

Sme veľmi radi, že okrem skúsenej pani sprievodkyne nás na púti sprevádzal aj náš pán farár Juraj Kormúth, ktorý ako duchovný otec a pastier viedol naše farské spoločenstvo a obohatil tieto spoločné chvíle každodennými svätými omšami a povzbudivými kázňami, postrehmi či rozhovormi. Zároveň si myslím, že nám ako farskému spoločenstvu táto púť umožnila navzájom sa bližšie spoznať, podeliť sa o skúsenosti s vierou a počas dní nabitých pestrým programom a náročnými presunmi mestskou dopravou či celodenným kráčaním po Ríme vnímať hodnotu obety, pokory a vytrvalosti.  

Verím, že naše spoločne strávené dni v Assisi a Ríme spolu s radostným stretnutím so Svätým Otcom na generálnej audiencii boli pre nás pútnikov požehnaným časom plným Božích milostí, malých zázrakov, vnútorného obrátenia ako aj osobného a hlbšieho stretnutia s Bohom. 

aaa

Pápež František pozdravil pútnikov z Bernolákova