Spozorovali ste aj Vy v piatok 4.3.2016 vo večerných hodinách zvýšený pohyb mládeže v okolí kostola alebo pastoračného centra a lámali ste si hlavu nad tým, prečo sú tak ovešaní batohmi, dekami či košíkmi plnými rôznych predmetov alebo dobrôt?

Nemusíte sa báť, nešlo o hromadný útek z domu, to sme sa plní očakávania ponáhľali na duchovnú obnovu, ktorú sme v tomto pôstnom čase zorganizovali my animátori v spolupráci s pánom farárom pre našich birmovancov.
aaa

Pod názvom VSTÚP DO HLBINY sa ukrýval dvojdňový, aktivitami nabitý program, ktorý mal birmovancom priblížiť tajomstvá svätej omše a zároveň im cez vybrané témy dal priestor nahliadnuť do svojej duše aj svojich vzťahov k Bohu a blížnym. Cez vlastnú skúsenosť sme spoznávali premenu odpustenia, bohatstvo Božieho slova, hodnotu obete, jednotu spoločného stolovania a dynamiku vedenia Duchom Svätým.

aaa

duchovna obnova001

A ako lepšie začať duchovnú obnovu než mládežníckou svätou omšou v našom kostole? Večerný program potom pokračoval témou o odpustení, pri ktorej si birmovanci vypočuli nejedno svedectvo viery od našich animátoriek, bojovali so svojimi zlými vlastnosťami, ktoré nadobudli podobu sedemhlavého draka, a zamýšľali sa nad darom odpustenia. Svoju túžbu po odpustení mohli spolu s chválami a prosbami predniesť Pánu Bohu aj počas záverečnej modlitby chvál pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou v kostole. Takže ak ste odtiaľ ešte v neskorých večerných hodinách počuli hudbu a spev a opäť ste nevedeli, čo sa deje, to niektorí animátori a birmovanci vyjadrovali svoju radosť z viery a spoločenstva.

aaa

V sobotu pokračoval náš zostup do hlbiny rannou svätou omšou, po ktorej čakali birmovancov ďalšie pestré aktivity. Asi najživšou spomienkou na duchovnú obnovu ostane aktivitka o význame obety v našom živote, počas ktorej mohli birmovanci obetovať kúsok zo svojho detstva a urobiť tak veľmi ťažký ale zásadný krok do sveta viery dospelých. V jednej z kreatívnych činností sme sa zase presvedčili, že aj malé kancelárske spinky sa v šikovných rukách môžu premeniť na symboly a výjavy zo Svätého Písma.

duchovna obnova007
Práca so Svätým Písmom a spinkami

Pohrúžení do týchto aktivít sme sa ani nenazdali a závratnou rýchlosťou sa priblížil čas obeda. Spoločne sme teda navštívili netradičnú reštauráciu Misericordia. Birmovancov mohol najprv zaujať jedálny lístok, ktorý im ponúkol také špeciality akými boli Polievka pre boľavú dušu, Nebeské halušky či Buchty plnené radosťou. Možno boli niektorí spočiatku sklamaní, že namiesto pokrmu im usmiate čašníčky vložili do taniera kartičku so súradnicami zo Svätého Písma, avšak čoskoro si objednávali ďalšie chuťovky. V reštaurácii sme mohli pochopiť, že keď chceme nasýtiť svoju dušu, práve Sväté Písmo ponúka ten najchutnejší pokrm. A čo je najlepšie, peňaženky birmovancov neutrpeli, pretože Boh ich účet už dávno zaplatil.

duchovna obnova013
Spoločné stolovanie v reštaurácii Misericordia

Popoludnie bolo časom, ktorý sme sa rozhodli stráviť počúvaním Ducha Svätého, avšak trochu netradičným spôsobom. Niektorí nasledovali vanutie Ducha radostným tancom s vlajkami, ďalší spevom a hudobnými nástrojmi či vytváraním pestrej koláže. Duch Svätý k nám hovoril aj cez Sväté Písmo alebo zastavenia krížovej cesty, ktorých zamyslenia sme si sami vytvárali a ilustrovali na kamene. Možno si naše kamenné výtvory všimnete, keď sa ju budete modliť vonku pri kostole.   

duchovna obnova018
Vedení Duchom Svätým sme vytvárali koláž

Dúfame, že pôstna obnova bola pre birmovancov aj animátorov požehnaným časom modlitby, Božej prítomnosti, spoločného zdieľania ale aj priateľstva a radosti z viery či spoločenstva.

Vstúp do hlbiny