V piatok 30.10. 2015 sa nezvyčajne náš farský kostol naplnil deťmi v oblečení svätých. Nechýbali nám obľúbení svätci ako bl. Matka Terézia z Kalkaty, Don Bosco, sv.  Katarína Alexandrijská,  sv. Juraj, sv. Lucia či sv. František a ďalší. Osobitnú atmosféru pri svetle sviečok dotváral vhodnými piesňami aj náš hudobný zbor. Sv. omša s účasťou „svätých“ nám priblížila duchovné bohatstvo, ktorým nás Boh posilňuje na ceste  životom.  Aj pre nás je dôležité spoznávať ich život, povzbudzovať sa ich láskou k Bohu a „obliekať sa“- teda nasledovať ich v čnostiach. Z veľkej vďaky za svätých a v radostnej nádeji na stretnutie s nimi sa môže začať skutočná párty žijúcich, čakajúcich a oslávených ako jednej rodiny.

 Po ukončení liturgie sa „svätých“ ujali „anjeli“ v podobe animátorov a sprevádzali ich po rôznych stanovištiach. Tu, na ceste do „neba“ vyzdobenej vlastnoručne zhotovenými lampášmi, hádali udalosti zo života svätých, odhaľovali tajničky, či skladali texty s ich myšlienkami. Záver stretnutia patril skutočnej oslave. Po predstavení všetkých svätých na nich čakali hry, tanec a odmena v podobe výborných koláčov.

            

 Do pozornosti rodičov ponúkame reláciu TV LUX s názvom: Slávia katolíci Halloween?

http://www.tvlux.sk/archiv/play/8541

Pred sviatkami Všetkých svätých je často starosťou katolíkov – rodičov, kňazov, učiteľov, katechétov, detí – čo s tým nešťastným Halloweenom a všetkými „párty“, oslavami, maskami, výzdobami, ktoré sa ponúkajú našim deťom a rodinám v obchodoch, televízii, na internete, ba i v školách. V  relácii “vKontexte“ hovorí Juraj Vittek o tom, že Halloween bol pôvodne katolíckym sviatkom Všetkých svätých, a čo sa stalo potom…

Párty svätých