ZÁCHRANA STRATENÉHO MESTA

– Túžili ste niekedy vydať sa na dobrodružnú výpravu? Deťom a mladým z našej rímskokatolíckej farnosti sv. Štefana sa to podarilo.

V sobotu 11. júla sa rozlúčili s rodičmi a po rannej svätej omši vyrazili spolu s animátormi na Dobrú Vodu, kde sa celý týždeň pokúšali pomôcť obyvateľom Strateného Mesta znovu toto mesto vybudovať.

Keďže máme Rok zasväteného života, na ranných slovkách s nimi animátori navštevovali rôzne mužské a ženské rehole a po rozlúštení zašifrovaných odkazov od rehoľníkov mohli záchrancovia priniesť Stratenému Mestu cenné rady ako ho znovu postaviť na nohy. Popri tom však nechýbalo nič, čo k letnému táboru patrí: športové aj strategické hry na čerstvom vzduchu, nočná hra, opekačka, výlety či aktivitka, počas ktorej skupinky vyrazili do dediny, aby si urobili „Selfie“ fotografie obodované podľa kreativity a náročnosti. Mohli sme sa teda zabaviť na tom, ako sme sa spolu fotili vo fontáne, so starostom, s mravcom, chodníkom či záhradným trpaslíkom. Mali sme kluby, kde si dievčatá mohli ušiť nové sukne, chlapci natočili futbalové video a niektorí nám zase vyrobili táborový časopis. Samozrejme nechýbalo ani duchovné občerstvenie v podobe večerných chvál a rozhovorov, možnosť sv. spovede či sv. omša s našim pánom farárom.

Myslím si, že všetci so mnou budú súhlasiť keď poviem, že tento spoločný týždeň bol naozaj požehnaným časom nových priateľstiev, radosti, smiechu aj duchovného povzbudenia. Naša veľká vďaka patrí v prvom rade Pánu Bohu a Panne Márii, ale aj nášmu pánovi farárovi Jurajovi Kormúthovi, animátorom, všetkým, ktorí nás sprevádzali modlitbami a taktiež OcÚ Bernolákovo za finančnú podporu. Lucy

Letný tábor v Dobrej Vode