Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo

  1. októbra 2020

LITURGICKÝ KALENDÁR:

ST 28.10.: sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

NE 1.11: slávnosť Všetkých svätých

 

          OMŠOVÉ ÚMYSLY :

NE 25.10.: neverejná –  za farníkov a dobrodincov                                                                                                                            neverejná  + manžel Michal Kováč, jeho rodičia, súrodenci a švagriná Klára

neverejná–  + Jaroslav Vrábel, vnučka Tamarka a rodičia z o.s.

PO 26.10.: neverejná– + Marcela a Jozef Farkašoví

UT 27.10.: neverejná –  na poďakovanie P.Bohu za uzdravenie

ST 28.10.: neverejná –  + Peter Zjavka (zádušná)  

ŠT 29.10.: neverejná – + manžel Viliam Šaškovič a jeho rodičia a st. rodičia                                                                                                                                                                      

PI 30.10.: neverejná – + rodičia Celastín a Štefánia Štefkovičoví                                                                                                         SO 31.10.: neverejná  – + Anna a Štefan Zelníkoví a všetci + z ich rodiny

NE 1.11.:  neverejná–  za večnú spásu pre + dieťa

neverejná–  +manžel Vladimír a + rod. Takáčová a Šifalovičová

neverejná (steamovaná o 10.30)  – za farníkov a dobrodincov

 OZNAMY:

  • omše a vysluhovanie sviatostí v období zákazu vychádzaniaí: Od 24.10. sa môžu konať len neverejné bohoslužby – kňaz slúži sv. omšu bez účasti veriacich. Omšové úmysly budú odslúžené na každý deň  tak, ako ste ich nahlásili. Katolícke noviny, časopis Rebrík a ostatné periodiká sú k dispozícii na obvyklom mieste v čase, keď je kostol otvorený. Mimo bohoslužieb  sa môže pri vysluhovaní sviatostí a svätenín  (napr. sobáše, krsty, pohreby) zdržiavať v kostole (na základe pravidla 1 osoba / 15 m²) max. 17 osôb (dodržiavať rozostupy 2 m).  Príležitosť k individuálnej sv. spovedi a  k sv. prijímaniu budete mať na základe predošlého dohovoru s kňazom. Interiér chrámu bude otvorený k  súkromnej modlitbe vo všedné dni (pondelok až piatok) od17.00 do 18.00 hod.  Predsieň chrámu bude v pracovné dni otvorená k modlitbe od 9.00 do 18.00 hod.. Adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou bude v nedeľu od 14.00 do 16.00. Pred eucharistickou poklonou aj po nej bude možnosť individuálne pristúpiť k sv. prijímaniu na základe predošlého telefonického dohovoru s kňazom. Pri vstupe do chrámu treba použiť dezinfekciu rúk z dávkovača,  a mať ústa a nos prekryté ochranným rúškom.  Prosíme nevytvárať zhluky osôb v chráme, ani v jeho okolí. Od 1.10. až do odvolania naši o. biskupi vydali dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách. Sv. omše na Rádiu Lumen a TV Lux sú vysielané každý deň.
  • Sviatky Všetkých svätých a Dušičky: plánujeme streamovanie bohoslužieb cez internet  – 1.11.o 10.30 a 2.11. o 18.00.
  • Odpustky za zomrelých: s povolením Sv. Stolice ich možno získať po celý november aj v prípade, že nebude : ožná návšteva cintorína a kostola (viď osobitný dekrét na TKKBS): Pre pandémiu bude možné získať „dušičkové“ odpustky celý november ,P:3, 23. 10. 2020 13:45, ZAH, https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201023033
  • Pastoračné centrum Domček: v čase zákazu vychádzania sú všetky individuálne, spoločné a spoločenské aktivity zrušené.
  • Upratovanie kostola v tomto týždni: skupina č. 9.
  • Poďakovanie: Úprimné Pán Boh odmeň! za milodary pre farnosť  – 50, 2 x20 a 10 € a na misijný projekt v Bulige 50 €.
  • Misijná internetová aukcia: určená na vybudovanie školského zariadenia v oblasti Bulige v Tanzánii bude končiť  dnes – v nedeľu 25. októbra o 18.00 hod. Využite ešte poslednú príležitosť podporiť dobré dielo a získať     predmety, ktoré môžu poslúžiť ako veľmi originálny darček aj pre vašich blízkych k vianočným sviatkom.