Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo

9. decembra 2018

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Utorok 11.12.: sv. Damaza I., pápeža; ľ.sp.

Streda 12.12.: Prebl. P. Márie Guadalupskej, ľ. spom.

Štvrtok13.12.: sv. Lucie, panny a mučenice, spom.

Piatok 14.12.: sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.

OMŠOVÉ ÚMYSLY :

NE 9.12: 7.30 – + manžel Jozef Čík, bratia Silvester a Jozef a rodičia z o.s 9.00 – na poďakovanie P.Bohu a prosba o ďalšiu B.pomoc 10.30za farníkov a dobrodincov

PO 10.12.: 18.00 na úmysel

UT 11.12.: 18.00 za duše v očistci

ST 12.12.: 18.00 – + Oľga Polgárová (zádušná)

ŠT 13.12.: 18.00 – + Jaroslav Múčka (25. výr. smrti) PI 14.12.: 18.00 – + manžel Ferdinand a Mária Gáloví a ich rodičia

SO 15.12.: 8.00 – + Marián Stanko a rodičia

NE 16.12: 7.30 – za rodičov a st. rodičov z o.s 9.00 – za + manžela 10.30za farníkov a dobrodincov

OZNAMY:

  • Stretko – prvoprijímajúce deti: streda o 16.45 v PC, sv. omša o 18.00.
  • Príprava birmovancov: piatok – sv. omša o 18.00, stretko o 19.00 v PC.
  • Zápis omšových úmyslov na január – jún 2019: aj v tomto týždni.
  • Predvianočné spovedanie: v našej farnosti v utorok 18. decembra. Chorých farníkov budem navštevovať už tento týždeň v stredu 12. decembra. Prosím nahlásiť ich mená, adresu a tel. kontakt v sakristii alebo na fare.
  • Zimné kántry: v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu – za príchod Božieho kráľovstva do rodín, duchovnú obnovu rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.
  • Poďakovanie: 100 € – za finančný milodar pre farnosť; 100 € – Rodina Nepoškvrnenej; výťažok jesen. Zb. Charita: 861 €.
  • Modlitba chvál za farnosť a obec: v piatok 14.12. o 20.00 v kostole.
  • KOLEDOVANIE DOBREJ NOVINY: 27.decembra 2018 popoludní. Ak budete chcieť prijať koledníkov u Vás doma, od budúcej, 3. advent. nedele, sa budete sa môcť zapísať do zoznamu. Taktiež sa budú môcť zapísať koledníci.
  • Zbierka šatstva, liekov, potravín – Daruj kus chleba: sobota 22.12. 2018 (8:45-12:00) PC Domček a 12.januára 2019.