Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo
31. mája 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR:
PO 1.6.: Svätodušný pondelok
UT 2.6.: sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľ.spom.
ST 3.6.: sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spom.
ŠT 4.6.: sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
PI 5.6.: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spom.
SO 6.6.: sv. Norberta, biskupa, ľ.spom.; Prebl. P.Márie, Matky Cirkvi, votívna
NE 7.6.: sviatok Najsv. Trojice

OMŠOVÉ ÚMYSLY :
NE 31.5.: 9.00 (kostol, pre seniorov) – + rod. Algayerová, st.rodičia, manžel a nevlastný brat Peter                                                                         10.30 (kostol) – + Ján a Emília Šustoví a za zdravie pre celú rodinu              17.00 (kostol) – za farníkov a dobrodincov
PO 1.6.: 18.00 – na poďakovanie za B.pomoc v rodine a prosba o ustavičnú pomoc a ochranu
UT 2.6.:18.00 – + rodičia Jolana a Štefan a st. rodičia z o.s.
ST 3.6.: 18.00 – za zosnulých z rod. Kováčovej a Laurovej
ŠT 4.6.: 18.00 – + Ján Zemánek a zať
PI 5.6.: 18.00 – bratstvo BSJ                                                                                     SO 6.6.: 8.00 (kaplnka sv. Anny)– + manžel Ivan
NE 7.6.: 9.00 (kostol, pre seniorov) – za brata Milana Barkola
10.30 (areál kaplnky sv. Anny) – + rodičia Srnoví a Koberčíkoví
17.00 (areál kaplnky sv. Anny) – za farníkov a dobrodincov

OZNAMY:
Turíčna adorácia: dnes o 15.00 aj s májovou pobožnosťou.
Litánie k Bož. Srdcu: v mesiaci jún pred sv. omšami, v nedele o 8.50
Liturgické obdobie „Cez rok“: od 1.6. opäť modlitba Anjel Pána a štandardný cyklus tajomstiev sv. ruženca.
Prvopiatkový týždeň:
– prvý štvrtok: sv. omša (hl. časti) v reči latinskej; modlitba za kňazské a rehoľné povolania pri večernej adorácii
– prvý piatok: dopoludnia návšteva chorých, spoveď v kostole 1 hod. pred večernou sv. omšou
– prvá sobota: fatimský sv. ruženec pred rannou sv. omšou
– prvá nedeľa: 7.6. – v kostole Litánie a adorácia o 15.00 h.; po nich stretnutie Ružencového bratstva v PC.
Poďakovanie: Úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše príspevky v zbierke na katolícke médiá v celkovej sume 594 € a individuálne milodary pre farnosť 2 x 100, 2 x 50 a 20 €.
Ohlášky pred diakonskou vysviackou: Vel. pán Marek Vranka, nar. 14.3.1988 v Bratislave, syn Jána Vranku a Viery r. Skokanovej, seminarista Kňazského seminára v Bratislave, bude dňa 13. júna 2020 vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný ohlásiť to na Farskom úrade.
Upratovanie kostola v tomto týždni: skupina č. 8.
Zápis omšových úmyslov na júl – december 2020: aj v tomto týždni.
Katolícke noviny: najnovšie číslo aj s prílohou a fotografiami novokňazov.