Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo

 1. februára 2018

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Streda 14.2.: Popolcová streda – začiatok Veľkopôstneho obdobia

OMŠOVÉ ÚMYSLY :

NE 11.2.:7.30 – za farníkov a dobrodincov

9.00– na úmysel darcu

10.30 – za zdr. a B.pomoc pre rod. Takáčovú, Kanisovú a Kolarovičovú

PO 12.2.: 18.00 – + rodičia Rudolf a Anna, ich rodičia a súrodenci a sr. Anatólia Miklenčičová

UT 13.2.: 18.00 – +Augustín Čambál a st. rodičia z o.s.

ST 14.2.: 6.00 – za hriešnikov, za ktorých sa nik nemodlí

18.00 – za uzdravenie Jozefa

ŠT 15.2.: 18.00 – na úmysel darcu

PI 16.2.: 18.00 – na úmysel darcu

SO 17.2.:8.00 – +manžel Oto Procházka a švagrovia

NE 18.2.:7.30 – za farníkov a dobrodincov

9.00– rodičia Štefan a Mária Nagyoví, brat Štefan a st. rodičia z o.s.

10.30 – na úmysel darcu

OZNAMY:

 • Pomazanie chorých: výročné udelenie pomazania našim starým a chorým farníkom v nadväznosti na spom. P. Márie Lurdskej a Svetového dňa chorých v pondelok 12.2. počas večernej sv. omše – možnosť sv. spovede ½ hod. pred sv. omšou.
 • Zmierna poklona: na konci fašiangov v utorok 13.2. po večernej sv. omši.
 • Popolcová streda: 14. februára – sv. omše o 6.00 a 18.00. Počas sv. omše značenie popolom. Je to deň prísneho pôstu (raz za deň sa možno dosýta najesť) a striktného zdržiavania sa od mäsitého pokrmu (v ten deň nie je dovolená iná náhrada).
 • Pôstne pobožnosti: Krížová cesta – podľa stavov v stredu a piatok o 17.30 a v nedeľu o 15.00; Ruženec – odporúča sa uprednostniť bolestné tajomstvá; Modlitba k Ukrižovanému Dobrý a preláskavý Ježišu – v piatky po sv. prijímaní (spojená s úplnými odpustkami).
 • Charita – celoslovenská jarná zbierka: budúcu nedeľu 18.2. pri sv. omšiach.
 • Stretko – prvoprijímajúce deti: v stredu 14.2. o 16.45 v Domčeku, sv. omša v kostole o 18.00.
 • 2 % : formuláre na podporu OZ Združenia záchrany kultúr. pamiatok v Bernolákove k dispozícii v kostole pri Kat. Novinách.
 • 10.výročie BA arcidiecézy: sv. omša v Dóme sv. Martina 17.2. o 10.00.
 • DOD Gymnázium sv. Uršule: 22. februára v dvoch vstupoch o 9.00 a 11.00.
 • Detské ihrisko pre obec: prosíme podporiť hlasovaním na: zihadielko.lidl.sk