Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo

  1. septembra 2019

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Štvrtok 12.9:  Najsv. Mena Panny Márie, ľ.spom.

Piatok 13.9.: sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Sobota 14.9.:  sviatok Povýšenia Sv. Kríža

Nedeľa  15.9.:  slávnosť Sedembolestnej P. Márie, patrónky Slovenska                                                                                                                                              

OMŠOVÉ ÚMYSLY :

NE 8.9.:  7.30 – +manželka, rodičia z o.s., za zdr. a B. požeh. pre syna a celú rodinu    

 9.00 – za + rodičov Prokšových a ich deti                                                             10.30 –   za farníkov a dobrodincov                           

PO 9.9.: 18.00–  + prosba o zdravie a B. pomoc pre manžela a vnuka

UT 10.9.: 18.00  –  + Mária Jedlovcová a ost.+ členovia rodiny                    

ST 11.9.: 18.00  –  + rodičia Terézia a Matej Kinčešoví  

ŠT 12.9.: 18.00 –  rodičia Rozália a Štefan Binderoví a ich synovia Štefan a Silvester                                                                                                                       PI 13.9.: 18.00 –  za milosť viery a dar pokánia                                            

SO 14.9.: 8.00 –   za + Máriu Jánošovú a jej manžela Cyrila    

NE 15.9.:  7.30 –  na poďakovanie P. Bohu za 40. výr. manželstva                    9.00 – za farníkov a dobrodincov                                                                      10.30 –   + rodičia Mrvoví a dcéra Ľudmila

 OZNAMY:

  • Púť do Šaštína: Odchod autobusu v nedeľu 15.9. od kostola  o 7.15. (Zastávky na trase: Božia muka – zastávka pri železničnom priecestí – zastávka pri odbočke do Novej Dedinky – zastávka pri hydinárni. Poplatok: 6 € /osoba, menšie deti a miništranti zdarma. Odchod naspäť podľa vzájomnej dohody v autobuse (pravdepodobne cca o 14.00). Pontifikálna sv. omša v Šaštíne o 10.30, hl. celebrant a kazateľ: Mons. Vladimír Fekete SDB apoštolský prefekt v Azerbajdžane (rodák z Ch. Grobu).
  • Príprava birmovancov: piatok 13.9. – sv. omša o 18.00, stretko o 19.00 v PC. Preskúšanie birmovancov z vedomostí v sobotu 14.9. o 9.30 (opravný termín 21.9.); Duchovná obnova 27.-29.9. (posledný septembrový víkend).
  • Upratovanie kostola v tomto týždni: skupina č. 10.
  • Poďakovanie: milodary na novú monštranciu – celkovo 880 € (400, 200, 100 , 50, 2 x 30, 2 x 20, 15, 10 a 5 €) a  pre potreby farnosti: 400 a 100 €.
  • Ohlášky: z farnosti Humenné – Robert Staniek a Marta Michalová; farnosť Bernolákovo – október 2019: Tomáš Valentovič a Alexandra Kapuczová, Daniel Zach a Jana Gálisová, Martin Kosár a Mária Kukanová, Juraj Adamek a Lucia Uhrínová.