Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo

17. júna 2018

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Utorok 19.6.: sv. Romualda, opáta, ľ.spom.

Štvrtok 21.6.: sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka, spom.

Piatok 22.6.: sv. Pavlína z Noly; sv. Jána Fishera a Tomáša Morusa, mučeníkov; ľ.sp.

Nedeľa 24.6.: slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

OMŠOVÉ ÚMYSLY :

NE 17.6.: 7.30 – za farníkov a dobrodincov

9.00 – +Alexander Švarda a rodičia z o.s.

10.30 – za prvoprijímajúce deti

PO 18.6.: 18.00 – za zdravie a B. požehnanie pre Kristínku a Barborku

UT 19.6..: 18.00 – za spoločenstvo chorých, ktorí už dostali relikviu bl. T.Zemana a za zázraky, ktoré napomôžu jeho svätorečeniu

ST 20.6.: 18.00 – + rodičia Kremploví a manžel Ernest

ŠT 21.6.: 18.00 – za celú rod. Kollárovú

PI 22.6.: 18.00 – Alojz Nagy a rodičia z o.s.

SO 23.6.: 8.00 – +Jaroslav Marko a rodičia

NE 24.6.: 7.30 – za farníkov a dobrodincov

9.00 – +rodičia Ján a Agneša a strýko Cyril

10.30 – za + manžela Ľudovíta, rodičovApolóniu a Rudolfa Vetríka a ost. + z o.s.

OZNAMY:

  • Prvé sv. prijímanie: dnes pri sv. omši o 10.30 – 34 detí (16 chlapcov a 18 dievčat. Prosíme o modlitby za prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Veľká vďaka animátorom a všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu detí k Eucharistii.

  • Poďakovanie: za milodary pre farnosť – 100 a 50 €.

  • Zápis omšových úmyslov na 2. polrok 2018: aj v tomto týždni.

  • Zbierka: na dobročinné diela Svätého Otca (obulus) – budúcu nedeľu 24.6. po sv. omšiach.

  • Výstava fotografií „Človek a Viera“: 18. 6. – 29.7 2018 v Katedrále sv. Martina.