Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo

14. júla 2019

LITURGICKÝ KALENDÁR:

PO 15.7.: sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.
UT 16.7.: Prebl. Panny Márie Karmelskej, ľ. spom.
ST 17.7.: sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spom.SO 20.7.: sv. Apolinára, biskupa a mučeníka, ľ.sp.

OMŠOVÉ ÚMYSLY :
NE 14.7.:
7.30 – za rodičov Štefana a Annu, bratov, sestry a švagra
9.00 –  za farníkov a dobrodincov
10.30 –   + Anton, Roman, rodičia a ost. + rodina
PO 15.7.:
18.00 –   + otec Štefan a nenarodené dieťa
UT 16.7.:
18.00  –  na poďakovanie a vyprosenie ďalšej Božej pomoci v rodine
ST 17.7.:
18.00 –  + manžel, švagor, rodičia a ost. + členovia rodiny
ŠT 18.7.:
18.00 – + Brigitte O´Tool
PI 19.7.:
18.00 –  za + st. rodičov Varinských a ich deti
SO 20.7.:
8.00 –  + rodičia Katarína a Imrich
NE 21.7.:
7.30 – za farníkov a dobrodincov
9.00 – + Zoltán Béreš a rodičia z o.s.
10.30 –  poďakovanie za dožité život. jubileum a prosba o ďalšiu B. pomoc v rodine

OZNAMY:

  • Termín hodov na sv. Annu: hody v nedeľu 28. júla o 10.30 hod.
  • Farská brigáda: brigáda v areáli kaplnky a v kaplnke bude v sobotu 20.7. o  10.00.
  • Zápis omšových úmyslov na 2. polrok: aj v tomto týždni (niekoľko voľných termínov v novembri a decembri)
  • Poďakovanie: milodary pre farnosť – 100 a 2 x50  €.
  • Upratovanie kostola v tomto týždni: skupina č. 2.