Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo

 1. augusta 2017

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Pondelok 14.8.: sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spom.                                                                           Utorok  15.8.: slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok                                                                         Streda 16.8.: sv. Štefana Uhorského, slávnosť patrocínia  nášho      chrámu                                                               Piatok 18.8..: sv. Heleny, ľ. spom                                                                             .                                                               Sobota 19.8.: sv. Jána  Eudesa, kňaza, ľ.spom.

 

OMŠOVÉ ÚMYSLY:

NE 13.8.:  8.00 –za Ľudovíta Kocku (don Somora: + Edita a Rastislav Ravluk)

10.00 za  farníkov a dobrodincov

PO 14.8.: 9.00 –  za vš. účastníkov denného tábora a za všetku mládež v Bernolákove

UT 15.8.: 8.30   za  farníkov a dobrodincov

18.00 –  + Jozef Kostroš a jeho matka

ST 16.8.: 18.00 –  + manželia Mučkoví

ŠT 17.8.: 18.00 –  + manžel Ladislav Poór a jeho  rodičia

PI  18.8.: 18.00 –  na poďakovanie za doterajšie milosti v rodine a prosba o ďalšiu Božiu pomoc

SO 19.8.: 8.00 –  + rodičia Ignác a Mária Pažitní a rodičia z o.s.

NE 20.8.:  8.00 –+ manžel Jaroslav, sestra Gabriela, sestra Mária a rodičia z o.s.

10.00 za  farníkov a dobrodincov

 

OZNAMY:

 • Denný letný tábor: – 18. augusta. Prosíme  o modlitby pre organizátorov, animátorov a účastníkov – deti z našej farnosti.
 • Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie – 15.8.: omše  o 8.30 a 18.00
 • Titul kostola – 16.8.: sviatok patróna nášho chrámu sv. Štefana Uhorského – možnosť získania úplných odpustkov.
 • Upozornenie: múr okolo kostola pri exteriérovej Krížovej ceste nie je dostatočne stabilný– zákaz vstupu je označený. Zvlášť prosíme rodičov malých detí o zvýšenú opatrnosť.
 • Zmena v omšovom poriadku: v pondelok 14.8. sv. omša o 9.00 hod. namiesto večernej sv. omše.
 • Kaplnka sv. Anny: V dôsledku reštaurovania bočného oltára na sv. Anne možno budú preložené niektoré augustové omše v sobotu do farského kostola. Ak by to bolo aktuálne , vopred Vám to oznámime. Vďaka za pochopenie.
 • Poďakovanie: za individuálne milodary pre farnosť – 3 x 20 €. Osobitná vďaka p. Vladimírovi Švrčekovi a jeho pomocníkom (Marek Jakubovič a Marek Vranka) za nezištnú pomoc pri oprave poškodenej krytiny na kostole po nedávnej búrke.
 • Cyklistický výlet: Suchohrad (cca 50 km, tam a späť), 19. – 20.august – určené pre chlapcov – minuloročných birmovancov. Kontakt: Ondrej Matulník.
 • Pochod Hrdí na rodinu: v sobotu 19. augusta 2017 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu. Bližšie informácie sú na stránke: hrdinarodinu.sk.
 • Púť TV Lux: s relikviou sv. Jána Pavla II. do Rajeckej Lesnej v sobotu 26.augusta. Viac informácii o púti: tvlux.sk, Možnosť registrácie najneskôr do 15.augusta 2017.
 • Farské septembrové akcie: vopred Vám avizujeme tri organizované farské podujatia: 9.9. – dekanátna svätomartinská púť do katedrálneho Dómu, 15.9. – Šaštín a 9. – blahorečenie dona Titusa Zemana. Chceme objednať spoločný autobus. Viac info koncom augusta a začiatkom  septembra.

 

V NALIEHAVEJ SITUÁCII

(ZAOPATRENIE CHORÝCH  ALEBO POHREB) VOLAJTE NA:

 0918 970 895