Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo

LITURGICKÝ KALENDÁR:

OMŠOVÉ ÚMYSLY :

OZNAMY:

  • Stretko – prvoprijímajúce deti: streda – 16.45 v Domčeku, sv. omša – 18.00.
  • Poďakovanie: za finančnú podporu pre farnosť a kostol – 50, 2 x 20 a 10 €
  • Zmenený termín 1. sv. prijímania: presunutý o týždeň skôr na júna 2020.
  • Moderovaná adorácia za účasti mladých: 18.2.2020 po sv. omši
  • Modlitba chvál za farnosť a obec: preložená na piatok 21.2.