Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo

  1. mája 2019

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

PO 20.5.: sv. Bernardína Sienkého, kňaza, ľ.sp.

UT 21.5.: sv. Krištoša Magallanesa, kňaza a spol., mučeníkov, ľ.sp.

ST 22.5.: sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľ. spom.

SO 25.5.: sv. Bédu Ctih.; sv. Gregora  VII; sv. Márie Magdalény de Pazzi, ľ. sp.

 

          OMŠOVÉ ÚMYSLY :

NE 19.5.: 7.30 –  + rodičia a súrodenci Udvarošoví                                            9.00 –   za farníkov a dobrodincov                                                                       10.30 –  + rodičia Štefan a Mária Nagyoví, brat Štefan a st.rodičia z o.s.

PO 20.5.: 18.00 –   + Jarmila Kováčová

UT 21.5.: 18.00  – + rodičia Vincent a Anna                                                                                                                       

ST 22.5.: 18.00 – + rod. Horváthová a Motošická                                                   ŠT 23.5.: 18.00 –  + Alojz Kopernický a  jeho rodičia

PI 24.5.: 18.00 –  + rodičia Margita a Ján Heribanoví a st. rodičia z o.s.

SO 25.5.: 8.00 – + teta Terézia, manžel, brat a rodičia zo.s.

NE 26.5.: 7.30 –  za + sestru,  rodičov, st. rodičov a ost.rodinu                           9.00 –   za farníkov a dobrodincov                                                                       10.30 –  za prvoprijímajúce deti

 OZNAMY:

  • Májová pobožnosť – dnes hneď po skončení 3. sv.omše (o 11.30).
  • Stretko – prvoprijímajúce deti: v stredu 22.5. o 16.30 – obidve skupiny; 1. skupina /III.A,B,C/ – nácvk v kostole ; 2. skupina /III.E a D/ – preskúšanie. Po skončení sv. omše – nácvik sv. spovede v kostole /III.A,B,C/
  • Príprava birmovancov: piatok – sv. omša o 18.00, stretko o 19.00 v PC.
  • Zápis omšových úmyslov na II. polrok (júl – december 2019): od 3.júna.
  • Poďakovanie: zbierka na Seminár 736 € a milodary pre farnosť – 50 a 30 €.
  • Prvá sv. spoveď: v sobotu 16.6. o 9.00 hod. aj generálny nácvik; upratovanie a výzdoba kostola rodičmi prvoprijímajúcich detí. Rodičov a príbuzných detí spovedám v pondelok a utorok od 17.30 a stredu – piatok od 17.15 do 17.55 .
  • Prvé sv. prijímanie – III.A,B,C: budúcu nedeľu 26.5. počas sv. omše o 10.30 – nástup detí v Domčeku najneskôr o 9.45. Vzhľadom na počet prvoprijímajúcich detí (28 žiakov) a ich rodín prosíme ostatných farníkov, aby budúcu nedeľu radšej uprednostnili účasť na sv. omšiach o 7.30 a 9.00.
  • Upratovanie kostola: 5. – skupina č. 4