Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo

 1. decembra 2017

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Pondelok 4.12.: sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi; sv. Barbory

Streda 6.12.: sv. Mikuláša, biskupa, ľ.spom.

Štvrtok 7.12.: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom.

Piatok 8.12.: slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, prikázaný sviatok

Sobota 9.12.: sv. Juana Diega Cuauhtlatoatzina, ľ. spom.

OMŠOVÉ ÚMYSLY :

NE 3.12: 8.00 – za farníkov a dobrodincov

10.00 – + Milan Fülöp, rodičia z o.s., bratia a ost. členovia rodiny

PO 4.12.: 18.00 – + rod. Sikhartová: st. rodičia a krstní rodičia, bratranci Roman a Róbert, bratia Stanislav a Fridrich a rodičia Kováčoví

UT 5.12.: 18.00 – + manžel Marcel Papay (nedožité 60.výr. manželstva) a + rodičia

ST 6.12.: 18.00 – poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre rodinu a brata Mikuláša

ŠT 7.12.: 18.00 – za + priateľov

PI 8.12.: 6.00 – + členovia Rodiny Nepoškvrnenej

18.00 za farníkov a dobrodincov

SO 9.12.: 8.00 – + Stanislav Majsniar a jeho rodičia

NE 10.12: 8.00 – +Jozef Čík, bratia Silvester a Jozef a rodičia z o.s.

10.00 – za farníkov a dobrodincov

OZNAMY:

 • Advent: dnes po sv. omšiach celoslovenská zbierka na Katolícku charitu. V Advente po sv. omšiach cez týždeň spoločne spievame Anjel Pána. V Ruženci sa odporúča uprednostniť radostné tajomstvá.
 • Prvá nedeľa: dnes 3.12. – v kostole Litánie a adorácia o 15.00 h.; následne stretnutie Ružencového bratstva v PC.
 • Moderovaná adorácia za účasti mladých: utorok 5.12. po sv. omši.
 • Stretko – prvoprijímajúce deti: v stredu 6.12. o 16.45 v Domčeku, po ňom sv. omša v kostole o 18.00.
 • Prvý štvrtok v mesiaci: sv. omša (hlavné časti) v reči latinskej; modlitba za kňazské a rehoľné povolania pri večernej adorácii.
 • Prikázaný sviatok: piatok 8. decembra – slávnosť Nepoškvrneného počatia P.M. – sv. omše o 6.00 a 18.00 h.
 • Akadémia na slávnosť Nepoškvrneného počatia: 8.12. o 17.30 h. za účasti mladých.
 • Modlitba chvál: za farnosť a obec – v piatok 8.12. po večernej sv. omši.
 • Zápis omšových úmyslov na január – jún 2018: pokračuje aj v tomto týždni.
 • Poďakovanie: za finančné milodary pre farnosť – 50 a 20 €.
 • Predvianočné spovedanie: v našej farnosti v utorok 19. decembra. Chorých a nevládnych farníkov budem navštevovať od 11. do 13. decembra. Prosím nahlásiť ich mená, adresu a tel. kontakt v sakristii alebo na fare.
 • Zmena v bohoslužobnom poriadku v r. 2018: od 1.1.2018 každú nedeľu tri sv. omše o 7.30, 9.00 a 10.30 hod.