Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo
14. októbra 2018

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Pondelok 15.10.: sv. Terézie Avilskej, panny a učiteľky Cirkvi, spom.

Utorok 16.10.: sv. Hedvigy; sv. Margity Márie Alacoque; sv. Gála, kňaza; ľ.sp.

Streda 17.10.: Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spom.

Štvrtok 18.10.: sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Piatok 19.10.: sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues a ich spol.; sv. Pavla z Kríža;

 

OMŠOVÉ ÚMYSLY :
NE 14.10.: 7.30 – na poďakov. P. Bohu za dožité jubileum 60 r. a za zdravie a B. požehnanie pre celú rodinu 9.00 – + Mária Tulnerová, manžel a synovia 10.30 – za farníkov a dobrodincov
PO 15.10.: 18.00 – + syn Filip
UT 16.10.: 18.00 – na poďakovanie a prosbu o ďalšiu B. pomoc v rodine
ST 17.10.: 18.00 – + manžel a dedo Róbert Takáč (4.výr. úmrtia)
ŠT 18.10.: 18.00 – na poďakovanie P. Bohu za doterajšie milosti a prosba o zdravie a prehĺbenie viery
PI 19.10.: 18.00 – + František Hanic a rodičia z o.s. a za vš. + členov rodiny
SO 20.10.: 8.00 – prosba za B. pom. pre syna pri uzdrav. zo závisl. na alkohole
NE 21.10.: 7.30 – za + svokrovcov a babku 9.00 – manž. Michal Kováč, jeho rodičia, súrodenci a švagriná Klára 10.30 – za farníkov a dobrodincov

 

OZNAMY:
Októbrová ružencová pobožnosť: v kostole pred sv. omšami v zvyčajnom čase (½ hod. pred začiatkom bohoslužieb) podľa stavov, v nedeľu o 15.00.
Púť–Mariazell: v rámci ružencového mesiaca putujeme v sobotu 20.októbra púť do rakúskeho Mariazellu. Odchod spred kostola o 9.00. Zastaví sa na trase: Božia muka – zastávka pri železničnom priecestí – zastávka pri odbočke do Novej Dedinky – zastávka pri hydinárni. Predpokladaný odchod z Mariazellu o 17.00, návrat cca o 20.00. Ešte zostalo zopár voľných miest, prosíme záujemcov zapísať sa na zoznam v sakristii. Poplatok za dopravu 23 €/os. uhradíme v autobuse.
Stretko – prvoprijímajúce deti: v stredu o 16.45 v PC, sv. omša o 18.00.
Príprava birmovancov: piatok – sv. omša o 18.00, stretko o 19.00.
Spolok sv. Vojtecha: podiely aj úhrada členského v sakristii v nedele medzi sv. omšami u p. Kolaroviča.
Jasličková slávnosť – nácviky: v soboty od 15:00 hod. v Domčeku.
Misijná nedeľa: 21. októbra – zbierka na misie po omšiach; v modlitbách osobitný úmysel za misie a misionárov.
Poďakovanie: Úprimné „Pán Boh odmeň!“ za milodary pre našu farnosť – 50 a 2 x 20 €.
Šarkaniáda: dnes o 15.00 na zvyčajnom mieste („koničkári“).
Deň otvorených dverí: náš mládežnícky zbor FireFly v nedeľu 21.10. o 17.30 v Domčeku.