Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo

  1. januára 2021

 LITURGICKÝ KALENDÁR:

ST 20.1. – sv. Fabián, pápež; sv. Šebastián; mučeníci, ľ.sp.

ŠT 21.1.: sv. Agnesa, panna a mučenica, spom.

PI 22.1.: sv. Vincent, diakon  a mučeník, ľ, sp.

SO 23.1.: sv. Jána Almužníka, biskupa (spom. v katedrálnom Dóme sv. Martina )

 

          OMŠOVÉ ÚMYSLY :

          NE 17.1.:  neverejná – + Blažena  a +  z rod. Ďuricovej a Jánošíkovej                       

neverejná –  prosba o B. pomoc v rodine

          neverejná –  za farníkov a dobrodincov

PO 18.1.: neverejná –  na poďakovanie P. Bohu za milosti a zdravie pre celú rodinu a prosba o ďalšiu Božiu pomoc, pokoj a obnovu viery v rodine

UT 19.1.: neverejná – na poďakovanie P. Bohu za všetky dobrodenia a prosba o vnútorné svetlo a pokoj v duši

ST 20.1.: neverejná –  za zdravie a B. požehnanie pri príležitosti 50. narodenín

ŠT 21.1.:  neverejná–  na poďakovanie P. Bohu, P. Márii a sv. Jozefovi za pomoc pri synoch Martinovi a Erikoví a prosba o požehnanie pre nich a ich biologické rodiny                                                    

PI 22.1.: neverejná–  za farníkov a dobrodincov                     

SO 23.1.: pohrebná – 11.00:  + Marta Čanigová                                                                                                                                                                                                          NE 24.1.:  neverejná – + rodičia Horváthoví: Cecília, Ondrej a st.rodičia z o.s.                       

neverejná –  + Mária Šériová, manžel Imrich a rodičia z o.s.

neverejná –  za farníkov a dobrodincov

 OZNAMY:

  • Karanténne opatrenia od 1.1. do odvolania: verejné bohoslužby sú opätovne zrušené bez výnimky. Omšové úmysly budú odslúžené v tie dni, na ktoré boli nahlásené. Predsieň kostola – otvorená pre súkromnú modlitbu vo všedné dni od 9.00 do 18.00 a v nedeľu od 12.00 do 18.00. Interiér kostola otvorený k súkromnej modlitbe v pracovné dni /pondelok – piatok/ a v nedeľu od 17.00 do 18.00. Katolícke noviny a ostatné cirkevné periodiká sú k dispozícii na obvyklom mieste v čase, keď je kostol otvorený. prijímanie a spoveď – individuálne  na základe  dohovoru s kňazom.
  • Nedeľa Božieho slova – 24.1.: zameraná na oslavu Božieho slova, čítanie, štúdium a rozjímanie nad Svätým Písmom.
  • Poďakovanie: Pán Boh odmeň! za finančný milodar pre farnosť: 50 € .
  • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: – 25. január; omšový formulár Za zjednotenie kresťanov – pondelok 18.1.
  • Zápis omšových úmyslov /január – jún 2020/: zatiaľ len
  • Upratovanie kostola v tomto týždni: skupina č. 1.