UPRATOVANIE KOSTOLA  APRÍL 2021 – AUGUST 2021
Skupina č.: Dátum: Zoznam členov: Kontakt – telefón: Kontakt – mail:
1. 19.6.2021 Mária Hudáková, Soňa Rajecová, Mária Boršová, p. Hudáková: 0904 683 480 maria.hudakova5@gmail.com
28.8.2021 Eva Morongová
2. 17.4.2021 Anička Sroková, Katka Kruteková, Katka Hudáková, A. Sroková: 0908 195 535 antakacova@yahoo.com
26.6.2021 Andrea Hažerová, Mária Trubačová, Mariana Čárska K. Hudáková: 0907 305 040 madejra@yahoo.com
3. 24.4.2021 Terka Kaláberová, p. Brňáková, p. Buzgovičová T. Kaláberová: 0904 983 728
3.7.2021 p. Trnovcová
4. 1.5.2021 Andrea Štroblová,  Vierka Vargová, Miška Baďurová V. Vargová: 0903 220 330  
10.7.2021 Iveta Švrčková, p. Čambalová, p. Nagyová A. Štroblová: 0904 288 995
5. 8.5.2021 Kvetka Jakubovičová, Vierka Takáčová, Monika Porová T. Danková: 0907 192 526
17.7.2021 Táňa Danková, Eva Bauerová, L. Matulníková K. Jakubovičová: 0918 734 536 jakubovicovakvetka@zoznam.sk
6. 15.5.2021 Veronika Takáčová, p. Luchavová, V. Takáčová: 0915 110 089
24.7.2021 Gitka Sikhartová, Jarmila Kostková, Eva Šticová
7. 22.5.2021 Eva Buzeková, Marta Klechová, Žofia Novotná, Ž. Novotná zofikaerich@gmail.com
31.7.2021 Inge Kasalová M. Klechová martaklechova@gmail.com
8. 29.5.2021 Erika Dulaiová, Alice Gálová, Zuzka Gríková E. Dulaiová: 0905 845 649 dulaierika@gmail.com
7.8.2021 Zuzka Kubicová A. Gálová alicegalova@centrum.sk
9. 5.6.2021 Katka Zmeškalová, Paťka Dulajová, Lucka Dulajová, J. Skalická: 0904 048 262  
14.8.2021  Janka Skalická, Zuzka Šticová
10. 12.6.2021 Anička Tothová, Zuzana Šticová, A. Vanková, Z. Šticová: 0915 895 891 zuzanasticova@gmail.com
21.8.2021 Vierka Trávničková