Program:

1.deň:

Odchod cca o 21.30 hod z Bernolákovo. Jazda cez Rakúsko do Talianska.

2.deň:

Ráno príchod na vrch La Verna. Tu sv. František 14.9.1224 dostal dar stigiem, stopy utrpenia Krista. Nasleduje návšteva kostola Santa Maria degli Anjeli, ktorý je považovaný za centrum Františkánskeho rádu. Kaplnka Porciunkula, kde zomrel 3.10.1226 sv. František. Presun do historického centra Assisi,  zapísané na zozname UNESCO. Návšteva Baziliky sv. Františka, ktorá je vybudovaná nad hrobom svätca. Kostol Santa Chiara s hrobom sv. Kláry. Večera, ubytovanie.

3.deň:

Po raňajkách San Damiano – kláštor klarisiek, kde sv. Klára strávila väčšinu svojho rehoľného života až do svojej smrti v roku 1253. Tu ležal pôvodne polorozborený kostolík, kde ku sv. Františkovi prehovoril Pán Ježiš z kríža. Pokračovanie do Rivo di Torto, kde žil sv. František s ďalšími spolubratmi v opustenej nemocnici. V dnešnom kostole možno vidieť ich skromný kamenný príbytok. Presun do Ríma.  Prehliadka historického centra mesta: Lateránska bazilika – prvé sídlo pápežov, Sväté  schody, Bazilika sv. Klementa. Ubytovanie.

4.deň:

Po raňajkách Vatikán – účasť na audiencii s pápežom Františkom na Námestí sv. Petra. Popoludní Bazilika Santa Maria Maggiore, jeden z najstarších a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Pôvodná bazilika bola postavená v 4. stor. V roku 867 pápež Hadrián II. v chráme za prítomnosti sv. Cyrila a sv. Metoda položil na hlavný oltár slovanské bohoslužobné knihy a tak schválil staroslovenčinu ako liturgický jazyk. Antické  pamiatky – Koloseum, Forum  Romanum, Trajánovo Fórum, najväčšia a najznámejšia rímska fontána Fontana di Trevi, Španielske námestie … Ubytovanie.

5.deň:

Po raňajkách  Bazilika sv. Pavla za hradbami, vybudovaná nad hrobom svätca. Svojou nádhernou architektúrou pripomína prvé kresťanské baziliky.   Bazilika sv. Petra vo Vatikáne, hrob sv. Jána Pavla II.  a sv. Jána XXIII., fakultatívne návšteva Vatikánskych múzeí so Sixtínskou kaplnkou. Možnosť výstupu na kupolu. Odchod na letisko. Odlet do Viedne o 21.20. Po prílete transfer do Bernolákova.