FireFly – za týmto názvom sa skrýva približne dvadsať členný spevácky zbor mladých vo veku od 15 do 30 rokov, ktorý dlhodobo doprevádza spevom sv. omše v Bernolákove. Členov zboru môžeme nájsť nielen na pravidelných nácvikoch, ktoré sú potrebné pre hodnotnú prezentáciu hudobných diel, ale aj pri mnohých aktivitách farnosti, osobitne zameraných na deti a mládež. Formácia FireFly najčastejšie doprevádza sv. omše v piatok (18:00 hod) a nedeľu (10:30 hod).

 

Nácviky zboru bývajú v nedeľu o 9:00 hod v Pastoračnom centre Domček (Bernolákova 26).

O konaní nácvikov, histórii a plánovaných projektoch zboru sa aktuálne dozviete na FB Stránke FireFly

Informácie o aktivitách a prijímaní nových členov ponúkame na adrese: firefly.gospel@gmail.com

Svätojánske mušky

Svetluška svätojánska (Lampyris noctiluca) je chrobák z čeľade svetluškovité (Lampyridae). Ľudovo sa nazýva aj svätojánska muška a je príznačná tým, že dokáže vydávať svetlo (bioluminiscencia). Svietia samce aj samičky, lietať vedia len samčeky. Svetlo im slúži ako rozpoznávací signál. Tento text tu nieje omylom, ale je snahou o priblíženie významu názvu zboru.

Názov FireFly (v slovenskom preklade „svätojánska muška“) vznikol v roku 2014 a je zložený z dvoch slov – Fire (oheň) a Fly (lietať). Symbolizuje to horlivosť mladých v službe pre Boha a túžbu prinášať druhým ľuďom svetlo prostredníctvom svojich piesní. „Každý z nás je akoby malým svetielkom. Spolu tvoríme spoločenstvo zapálené pre Božiu vôľu.“

Mottom zboru sa stal citát zo sv. Písma: „Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou.“ (Iz 60,1) Túto výzvu adresujú všetkým, ktorí si vypočujú ich piesne. Aby toto Božie svetlo rozdávali ďalej.

Album s názvom Za hranice nemožného

V roku 2019 vyšiel druhý album nášho mládežníckeho zboru. Jeho dlho očakávané vydanie sprevádzalo slávnostné uvedenie a požehnanie na sv. omši. Objednať toto CD je možné prostredníctvom formulára. 

Dva debuty s jedným názvom

Ak o niečom sníva mladá začínajúca kapela, nesporne je to – natočiť  úspešný hudobný klip a vydať CD. Mladým hudobníkom z FireFly sa to v roku 2014 úspešne podarilo s debutom “Zasvieť”. Rovnaký názov nesie album aj hudobný klip. Svoj talent a zmysel pre nápaditú kompozíciu skĺbili do 14 sviežich autorských piesní. Keď sa skupina spevákov a hudobníkov FireFly v roku 2013 prihlásila do tretieho ročníka celoslovenskej súťaže Gospel talent, poslucháčom predstavili jednu zo svojich autorských piesní “Pieseň pokusov“. Umiestnenie na celkovej 5. priečke bolo pre mladú skupinu povzbudením, ktoré ich podnietilo k ďalšej tvorbe.

NEBYŤ SCHOVANÝ V KÚTE

Názov albumu vznikol z motta speváckeho zboru: “Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou.” (Iz 60,1) “Je to výzva nielen pre nás, ale aj pre všetkých, ktorí budú počúvať naše piesne. Že máme byť svetlom. Ježišovým svetlom, ktoré svieti vo tmách a prináša novú nádej,” vysvetľuje líderka FireFly Tatiana Danková, ktorá zdôrazňuje, že “ako kresťan nemám byť len niekde schovaný v kúte, ale mám vyjsť s odvahou a živo svedčiť o Bohu tým, ktorí ho nepoznajú“. Rovnaké posolstvo nesie aj rovnomenná titulná pieseň albumu. Zboru sa k nej podarilo natočiť hudobný klip, ktorý je rovnako ich debutovým počinom.

                   

 

Skladba Zasvieť je podľa Tatiany Dankovej “piesňou hlavne o nás” a poukázať v nej chcú “na radosť, ktorú máme v Bohu a chceme túto radosť darovať všetkým, ktorí ju hľadajú, pretože ,,Radosť v Pánovi je našou silou,, (Neh 8,10)” Podľa líderky sa zbor usiluje túto radosť šíriť na mnohých miestach, keď zorganizovali už niekoľko menších koncertov. Hudobnou tvorbou FireFly sprevádzali aj Národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne, kde prispeli aj mariánskou skladbou “Žena“.

MUSIC CAMP

MusicCamp je letné spevácke sústredenie pre členov zboru. V roku 2015 sa uskutočnil jeho 3. ročník. Mladí sa vydali na dobrodružnú cestu až za hranice Slovenska, do malej dedinky Jurgów v Poľsku. Program bol pestrý – návšteva pána farára Kuffu v Žakovciach, spev na sv. omšiach, modlitba chvál v miestnom kostole a nakoniec malý koncertík pre obyvateľov Jurgova.