a
Stretávame sa každú sobotu od 16:00-18:00 hod v Pastoračnom centre Domček (Bernolákova 26).
Vekové ohraničenie je od 5-10 rokov.
a
Náplň stretka:
Stretko začíname krátkou modlitbou. Vždy máme nejaké aktivity na tému, ktorej sa venujeme. Niekedy si vyrábame a inokedy sa hráme hry. Taktiež sa snažíme budovať spoločenstvo a vytvárať medzi sebou nové priateľstvá.
a
Animátorky: Paťka Ščasnárová a Zuzana Šticová
Bližšie informácie na tel.č.: 0918 832 814 (Zuzana Šticová)
aaa
aaa
aaa
Kúsok z atmosféry dievčenského detského stretka: