S pripojenou vďakou za službu a tiež s prosbou o zabezpečenie náhrady za seba v prípade, že sa nemôžete zúčastniť v stanovený deň. Kontakty sú k dispozícii v sakristii kostola. Pre zmeny v rozpise upratovania kontaktujte p. Zuzanu Šticovú tel: 0915 895 891

UPRATOVANIE KOSTOLA 2017
Skupina č.: Dátum: Zoznam členov: Kontakt – telefón: Kontakt – mail:
1. 21.10.2017 Mária Hudáková, Soňa Rajecová, Mária Boršová, p. Hudáková: 0904 683 480 maria.hudakova5@gmail.com
30.12.2017 Eva Morongová
2. 28.10.2017 Anička Sroková, Katka Kruteková, Katka Hudáková, A. Sroková: 0908 195 535 antakacova@yahoo.com
6.1.2018 Andrea Hažerová, Mária Trubačová, Mariana Čárska K. Hudáková: 0907 305 040 madejra@yahoo.com
3. 4.11.2017 Terka Kaláberová,  p. Badlíková T. Keleberová: 0904 983 728
13.1.2018
4. 11.11.2017 Andrea Štroblová,  Vierka Vargová, V. Vargová: 0903 220 330  
20.1.2018 Iveta Švrčková, L. Matulníková A. Štroblová: 0904 288 995
5. 18.11.2017 Kvetka Jakubovičová, Vierka Takáčová, T. Danková: 0907 192 526
27.1.2018 Táňa Danková, Eva Bauerová, Iveta Nagyová K. Jakubovičová: 0918 734 536 jakubovicovakvetka@zoznam.sk
6. 25.11.2017 Veronika Takáčová, p. Luchavová, V. Takáčová: 0915 110 089
3.2.2018 Gitka Sikhartová, Jarmila Kostková, Eva Šticová
7. 2.12.2017 Eva Buzeková, Marta Klechová, Žofia Novotná, Ž. Novotná zofikaerich@gmail.com
10.2.2018 Inge Kasalová M. Klechová martaklechova@gmail.com
8. 9.12.2017 Erika Dulaiová, Alice Gálová, Beata Sikhartová, E. Dulaiová: 0905 845 649 dulaierika@gmail.com
17.2.2018 Zuzka Kubicová, Vlaďka Ščasnárová A. Gálová alicegalova@centrum.sk
9. 16.12.2017 Katka Zmeškalová, Zuzka Šticová, Janka Takáčová, K. Zmeškalová: 0914 114 911  
24.2.2018 Kika Švrčková J. Takáčová: 0914 125 357
10. 23.12.2017 Anička Tothová, Zuzana Šticová, A. Vanková, Z. Šticová: 0915 895 891 zuzanasticova@gmail.com
3.3.2018 Vierka Trávničková, p. Zita Papajová,