Ide o stretnutia manželských párov, ktorí si chcú prehĺbiť svoj duchovný život a tým zlepšiť kvalitu života. Je to jeden z nástrojov na ochranu manželstva a tým samozrejme aj rodiny. Medzi rodinami zapojenými do spoločenstiev sa pestuje vzájomná duchovná, ale aj sociálna solidarita a pomoc. Náplňou stretnutí je modlitba, rozjímanie nad úryvkom evanjelia, téma, osobné hodnotenie s dôrazom na duchovný život. Manželské páry využívajú však aj spoločný voľný čas počas výletov a rodinných dovoleniek.

Frekvencia stretnutí: Manželia sa stretávajú obyčajne 1 krát za dva týždne v skupinkách, kde je max. 5 párov. Stretnutia sa striedajú po jednotlivých rodinách.

V prípade vášho záujmu zapojiť sa do niektorého Rodinného spoločenstva informujte sa na adrese Farského úradu.