Sme dievčatá vo veku od 14 rokov vyššie. Sme mladé, občas aj energické a rady prijímame medzi seba nové kamarátky. Spoločne sa modlíme, chválime Ocka a hľadáme odpovede na rôzne otázky. Niekedy sme väčšia, inokedy menšia skupinka, ktorá sa stretne. Väčšinou sa stretávame v Pastoračnom centre Domček. O stretnutiach sa informujeme prostredníctvom Facebooku alebo osobne.

bernolákovo fara

Tradíciou je letná duchovná obnova dievčat (DOD-ka), na ktorej spoločne chválime Boha, rozprávame sa na rôzne témy viery, slávime sväté omše. Spoločný čas vypĺňame tvorivými dielňami a klasickými outdoorovými hrami. Takže, ak sa k nám túžiš pridať, pokojne nás môžeš osloviť po sv. omši (popr. nám napíš na fb alebo mail).

Tešíme sa na teba!

Janka Skalická: joanna.skalicka@gmail.com

bernolakovo fara

bernolakovo fara bernolakovo fara