Detský zbor je momentálne jednou z najmladších aktivít v našej farnosti. Stretávame sa približne rok. Svoje spevácke talenty a radosť zo zborového spevu u nás objavujú deti od 6 do 14 rokov. Hudbou a spevom sprevádzame detské sväté omše v stredu o 18:00. Ak budú mať záujem, detskí speváci sa môžu stať neskôr členmi zboru mladých – FireFly.

Nácviky mávame pravidelne v piatky o 16:30 a nedele o 17:00

 

Čo je pre mňa spev?

Spevom prejavujem to, čo prežívam v srdci. Je krásou, ktorá ma obklopuje a priťahuje. Cítim sa naplnená niečím veľkým, prežívam úžasnú vnútornú slobodu. Spev však pre mňa nie je cieľom. Vychádza z túžby komunikovať s Bohom. Pomáha mi výjsť zo seba, zabúdať na seba, pretože ma uchvacuje krása. Spievať, znamená stúpať k Nekonečnému a zastať pred ním v dôvere. Spev sú otvorené dvere pre nové priateľstvá…

 

                                                                               Ivona Nagyová – vedúca zboru

 

Kontakt:

tel. číslo: 0948 326 842

email: ivona.nagy@gmail.com