Stretnutia detí mávame pravidelne v sobotu v čase od 15:00 – 17:00 v Domčeku (= pastoračné centrum). A ako ich spolu trávime? Stretko začíname spoločným duchovným „slovkom“ a potom pokračujeme hrami alebo rôznymi zábavnými a voľnočasovými aktivitami. Niekedy si spolu aj čosi upečieme alebo vytvoríme na tvorivých dielničkach. Ak nám to počasie dovolí, trávime spoločný čas aj vonku alebo na výletoch do prírody.

Sever proti Juhu – naša najobľúbenejšia letná hra

A na jeseň sa všetci tešíme na šarkaniádu

Bližšie informácie k organizácii stretnutí sa môžete dozvedieť na tel. čísle  0918 832 814 u Zuzky Šticovej.

Aktuálnejšie informácie nájdete tiež na FB stránke farnosti.