Sv. omše v období opätovne sprísnených „opatrení“  v čase zákazu vychádzania(aktualizácia):

  • Od 24.10. sa môžu konať len neverejné bohoslužby – kňaz slúži sv. omšu bez účasti veriacich.   Omšové úmysly budú odslúžené tak, ako ste ich nahlásili.
  • Katolícke noviny a ostatné periodiká (aj najnovšie číslo časopisu Rebrík pre deti ) sú  k dispozícii na obvyklom mieste v čase, keď bude kostol otvorený.
  • Mimo bohoslužieb sa môže pri vysluhovaní sviatostí a svätenín  (napr. sobáše, krsty, pohreby) zdržiavať v kostole maximálne  17 osôb ((na základe pravidla 1 osoba / 15 m²; dodržiavať rozostupy 2 m u osôb, ktoré nezdieľajú spoločnú domácnosť).
  • Príležitosť k individuálnej sv. spovedi a k sv. prijímaniu  budete mať  na základe predošlého dohovoru s kňazom.
  • Interiér chrámu bude otvorený  k súkromnej modlitbe od 17.00 do 18.00 vo všedné dni v pondelok až piatok.
  • Predsieň chrámu bude v pracovné dni otvorená k modlitbe od 9.00 hod. do 18:00 hod.
  • Adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou bude v nedeľu od 14.00 do 16.00. Pred eucharistickou poklonou aj po nej bude možnosť individuálne pristúpiť k sv. prijímaniu na základe predošlého telefonického dohovoru s kňazom.
  • Pri vstupe do chrámu treba použiť dezinfekciu rúk z dávkovača, a mať ústa a nos prekryté ochranným rúškom. Nevytvárať zhluky osôb v chráme , ani v jeho okolí.
  • Od 1.10. až do odvolania naši o. biskupi vydali dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách. Sv. omše na Rádiu Lumen a TV Lux sú   vysielané každý deň.
Program bohoslužieb v období sprísnených karanténnych „opatrení“